PKN
Protestantse Gemeente Witmarsum
 
Nieuwsbrief

Nieuwsbrief
Nieuwsbrief TRIJERIS IEN - dertiende jaargang nummer 38

Dienst zondag 25 september, startzondag: om 09:30 uur in de Koepelkerk te Witmarsum
voorganger da. Rianne van Zessen uit Achlum.


ouderling Jaap Roorda
diaken Anneke Leijendekker
organiste Tjittie Koopmans
koster Lieuwe Ypma
beeld en geluid Lieuwe Ypma
gastheer Piet Brouwer

Collecte:
1.Vredeswerk
2. Kerk
3. Instandhouding van het Pastoraat

Bloemen:
De bloemen van vandaag gaan naar mevr. A. Giliam, Pibemalaan 15 in Pingjum. Als felicitatie met haar 99ste verjaardag op 21 september jl.

Nieuws van uit de gemeente:
Mij zijn geen bijzonderheden bekend

Dienst volgende week: zondag 2 oktober
Om 09.30 uur in de Hoekstien, voorganger da. S. Hovestad-de Jong van Baard
Er is kindernevendienst.

Nieuws van de kerkenraad:
Vandaag is er na de startdienst in de Koepelkerk, een programma in de Hoekstien waarvoor u van harte wordt uitgenodigd.
Onder het genot van koffie / thee met iets lekkers en een lunch belooft het een gezellig samenzijn te worden.

Met dankbaarheid kijken we terug op de dienst van 18 september, waarin 7 gemeenteleden bevestigd werden.
Marijke Baarda (ouderling wijk 1), Otte Leijendekker (ouderling wijk 2),
Grytsje Veltman (ouderling wijk 4), Johannes en Teatske Giliam-Elgersma (diakenen wijk 2)
Dirk Koehoorn (preses) en Trijntje van der Goot (scriba).

Tijdens de dienst van 18 september, is afscheid genomen van:
Sjoerd Kooistra, Uilkje Joustra, Sjouke Elgersma en Siem Elzinga.
Ze werden tijdens een dankwoord namens de kerkenraad door Yvonne Roorda toegesproken.

De nieuwe kerkenraadsleden en de kerkenraadsleden die afscheid namen, kregen allen een prachtig bos bloemen als waardering.
Het was fijn dat er zoveel gemeenteleden en gasten aanwezig waren tijdens deze dienst.

Vanaf 2 oktober zal er de 1e zondag van de maand een kindernevendienst zijn.
Tijdens advent zullen er elke zondag kindernevendiensten gehouden worden.

Het uitzenden van de kerkdiensten.
U kunt de diensten ook volgen op ons youtube kanaal (pgwitmarsum) en ook op de website, www.pknwitmarsum.nl in het menu “kerkdienst gemist” vanaf 19.00 uur.

Nieuwsbrief:  
Berichten voor nieuwsbrief nummer 39 voor vrijdag 30 september 17.00 uur naar:
Siem Elzinga, de Muonts 22, tel. 531805, e-mail siem1940@ziggo.nl


 
terug
 
 
 

Eredienst Trijeris Ien
datum en tijdstip 02-10-2022 om 11.00 uur De Hoekstien
meer details

Eredienst Trijeris Ien (tent dienst)
datum en tijdstip 09-10-2022 om 10.00 uur
meer details

Eredienst Trijeris Ien
datum en tijdstip 16-10-2022 om 09:30 uur koepelkerk
meer details

 
Startzondag

Op zondag 25 september vindt de startzondag plaats. De dienst is om 9:30 in de Koepelkerk daarna gaan we koffie / thee drinken + een activiteit en lunch in De Hoekstien. Iedereen is van harte uitgenodigd.

 
 
Jeugdprogramma

Op zaterdag 24 september vanaf 10:00 is er voor de kinderen van 4 tot 12 jaar een leuk programma in de Hoekstien. Het programma eindigt om 13:00 uur.
 
De moderne tijd

meer
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.