PKN
Protestantse Gemeente Witmarsum
 
Nieuwsbrief

Nieuwsbrief
Nieuwsbrief TRIJERIS IEN - twaalfde jaargang nummer 23

Dienst  zondag 24 oktober om 09.30 uur in de Koepelkerk.

In deze dienst hopen we samen als gemeente weer het Heilig Avondmaal te mogen vieren.

Voorganger: da. A. Cluistra-Boschlo van Makkum.
Ouderling: Nannning Giliam
Diaken: Anneke Leijendekker
Organiste: Tjittie Koopmans
Koster: Lieuwe Ypma

Collecte: 1. Kerk 2. Diaconie 3. Instandhouding van het Pastoraat

Bloemen:
Deze gaan namens de gemeente als groet naar dhr Sj. Bakker, De Stuit 7, Witmarsum

Nieuws vanuit de gemeente:
Mij zijn geen bijzonderheden bekend.

Dienst volgende week:
Zondag 31 oktober om 11.00 uur in De Hoekstien.
Vanaf 10.30 uur staat de koffie klaar.
Voorganger is: ds. M. Mook van Sneek.

Nieuws van de kerkenraad:
Op maandag 25 oktober om 15.00 uur vergadert het moderamen in de Hoekstien.

Op zondag 7 november zullen Jinke Boukje Leijendekker, Gysbert Japiksweg 5
en Yeme Johannes Kooistra, Mulierlaan 2, gedoopt worden.

Aanvulling kerkblad over kerkdiensten:
Op woensdag 3 november vieren we dankdag voor gewas en arbeid in de Hoekstien
om 19.30 uur. Voorganger is da. A.E. de Jong-Wiersema uit Sneek.

Nieuwsbrief:
Berichten voor de volgende nieuwsbrief voor vrijdag 29 oktober naar
Siem Elzinga, de Muonts 22, tel. 531805, e-mail: siem1940@ziggo.nl
 
terug
 
 
 

Eredienst Trijeris Ien
datum en tijdstip 31-10-2021 om 11.00 uur De Hoekstien
meer details

Eredienst Trijeris Ien
datum en tijdstip 03-11-2021 om 19.30 De Hoekstien
meer details

Eredienst Trijeris Ien
datum en tijdstip 07-11-2021 om 11.15 uur De Hoekstien
meer details

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.