PKN
Protestantse Gemeente Witmarsum
 
Nieuwsbrief

Nieuwsbrief
Nieuwsbrief TRIJERIS IEN - veertiende jaargang nummer 21

Dienst zondag 28 mei 2023 om 11.00 in de Koepelkerk.
Voorganger: ds. L.H. Westra uit Lollum.
ouderling: Jan Bouma,
diaken: Antsje Postma,
organist:  Gerrit Tol
koster: Jan Visser,
beeld en geluid: Jeltje Terpstra

Collecte: 1. Zending  2. Kerk 3. Instandhouding van het Pastoraat

Pinkstercollecte Kerk in Actie: ZENDING Met Pinksteren vieren we dat Gods goede nieuws de wereld over ging en toegankelijk werd in alle talen. Nog steeds trekken mensen uit alle landen en van alle leeftijden zich op aan die eeuwenoude boodschap van hoop, zoals in Egypte.

Daarom is Pinksteren een feest van hoop! Veel christelijke gezinnen in Egypte hebben geen geld om een Bijbel te kopen. Dankzij de jaarlijkse bijbelcompetitie van het Egyptisch Bijbelgenootschap lezen tienduizenden kinderen tóch Bijbelverhalen. Elk kind krijgt thuis een boekje met Bijbelse vragen.

De hele familie doet mee om de vragen te beantwoorden. De competitie wordt afgesloten met een groot festival op verschillende plekken in Egypte. Kerken uit het hele land komen er met hun kindergroepen naar toe. Ook daar een feest van hoop! Meer lezen: kerkinactie.nl/bijbelinegypte

SPAARDOOSJES De actie met de spaardoosjes, gehouden in de “veertigdagentijd” heeft als eindresultaat € 920 opgebracht. Een geweldig bedrag, hartelijk dank hiervoor!
Hiermee kunnen we via Kerk in Actie veel projecten steunen.

Nieuws van de diaconie:
Er wordt op maandag 5 juni een koffie-ochtend gehouden in de Hoekstien.
Vanaf kwart voor 10 staat de koffie klaar. Aansluitend is er ook nog een drankje.
Iedereen is van harte welkom.

Nieuws uit de gemeente:
Op maandag 29 mei zijn dhr en mevr. B. Reitsma - L. Damstra,  Ald Mar 16,
8751 TA Zurich, 55 jaar getrouwd. Van harte gefeliciteerd en nog vele jaren samen toegewenst.

Op 8 mei werden Hindrik Kooistra en Nyncke Dijkstra, Mulierlaan 2B, verblijd met de geboorte van
Sytse Jan, broertje van Yeme. Van harte gefeliciteerd.

Dienst volgende week: op 4 juni begint de dienst om 10.00 uur in de Hoekstien.

Dit is een bijzondere dienst die verzorgd wordt door de gospelgroep
Lighting Stars uit Ureterp.
Er is geen kindernevendienst

Het uitzenden van de kerkdiensten. U kunt de diensten ook volgen op ons YouTube kanaal (pgwitmarsum) en ook op de website, www.pknwitmarsum.nl in het menu “kerkdienst gemist” vanaf 19.00 uur.

Nieuwsbrief:  Berichten voor nieuwsbrief nummer 22 voor vrijdag 2 juni om 12.00 uur naar Siem Elzinga, de Muonts 22, tel. 531805, e-mail: siem1940@ziggo.nl 
terug
 
 
 

Eredienst Trijeris Ien
datum en tijdstip 04-06-2023 om 09.30 uur De Hoekstien
meer details

Eredienst Trijeris Ien
datum en tijdstip 11-06-2023 om 09.30 uur Koepelkerk
meer details

 
Lighting Strars Uterterp

Dienstvullend programma
We hebben een nieuw programma “Geloven een ABC’tje?”
In ons nieuwe programma willen we u opnieuw uitnodigen om samen met ons te zingen en over dit thema na te denken.
Uiteraard is het programma geschikt voor iedereen! Van kinderblokje tot vlotte gospel, dit programma heeft het allemaal.


  meer
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.