PKN
Protestantse Gemeente Witmarsum
 
Nieuwsbrief

Derde zondag van de veertigdagentijd
NieuwsbriefNieuwsbrief TRIJERIS IEN - vijftiende jaargang nummer 9
Dienst zondag 3 maart 2024, dienst om 09.30 uur in de Hoekstien.
3e zondag van de 40-dagentijd
voorganger ds. Aaltsje van der Honing.
ouderling Yeme Dijkstra
diaken en lector Antsje Postma,
organist Gerrit Tol, ,
koster Marijke Brandsma,
beeld en geluid/beamer Sjouke Elgersma
kindernevendienst Jeltje Terpstra

Collecte: 1. Zending,
Zending Libanon-predikanten opleiden voor het Midden-Oosten.
In Libanon zijn veel christelijke instellingen met een regionale functie.
De Near East School of Theology(NEST) in Beiroet leidt predikanten op voor het hele Midden-Oosten en geeft bijscholing aan voorgangers.
Het theologisch opleidingsinstituut wil met haar activiteiten de christelijke minderheid in de regio ondersteunen. Wilbert van Saane is door Kerk in Actie en GZB uitgezonden en werkt er als theologiedocent en studentenpastor. Daarnaast organiseert hij vieringen en retraites voor studenten en staf. Meer lezen: kerkinactie.nl/onderwijslibanon of https://vimeo.com/914899201
Tweede collecte is voor de kerk
Derde collectie voor het pastoraat


Bloemen:
Deze gaan als groet namens de gemeente naar dhr. S.J.Gaastra Molenweg 37


Bericht van de kindernevendienst: Veertigdagenproject: Met vallen en opstaan
Met vallen en opstaan gaan we in zeven verhalen samen met Petrus op weg naar Pasen.
Elke zondag staan we stil bij een scène waarin Petrus – met vallen en opstaan – Jezus volgt.
Petrus wil niets liever dan Jezus volgen. Maar juist wanneer de tijd van Jezus’ sterven steeds dichterbij komt, vindt hij het moeilijk om ook met Jezus mee te gaan wanneer Hij moet lijden. Toch leert Petrus, met vallen en opstaan, om Jezus’ volgeling te zijn. Uiteindelijk wordt hij zelfs een belangrijk voorbeeld voor andere gelovigen.
Kom je ook?  Namens de kindernevendienst.

Nieuws uit de gemeente:
Op 24 februari is in de leeftijd van 73 jaar overleden Lenie Hageman- Elgersma, Oosterstraat 49.
Er is zaterdag 2 maart van 13.30 tot 14.00 uur gelegenheid tot condoleren in de Hoekstien.
Aansluitend vindt de afscheidsdienst plaats. We wensen de familie veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.

Nieuws van de kerkenraad: .
Donderdag 7 maart om 19.45 uur vergadert de kerkenraad in de Hoekstien
Omdat ds. Aaltsje van der Honing nog niet volledig hersteld is, wordt er voorlopig geen spreekuur gehouden op woensdagmorgen. Tevens vinden er ook geen gespreksgroepen plaats. Wij wensen Aaltsje beterschap toe en hopen dat zij spoedig haar taken weer kan oppakken. Via de nieuwsbrief en het kerkblad wordt u op de hoogte gehouden van het verloop van haar ziekte.

Zondag 17 maart wordt Sytse Jan, zoon van Hindrik en Nyncke Kooistra en broertje van Yeme, Mulierlaan 2B gedoopt. De koffie staat dan om 10.30 uur klaar.


Nieuws van de diaconie: maandag 4 maart is er weer koffiedrinken in de Hoekstien.
Vanaf  09.45 uur staat de koffie klaar.

Dienst volgende week: zondag 10 maart om 11.00 uur in de Hoekstien. Voorganger ds. Vlaming van Easterein. Er is dan ook kindernevendienst. Het is de 4e zondag van de 40-dagentijd.

Het uitzenden van de kerkdiensten. U kunt de diensten ook volgen op ons YouTube kanaal (pgwitmarsum) en ook op de website, www.pknwitmarsum.nl in het menu “kerkdienst gemist”
vanaf 19.00 uur.

Nieuwsbrief: Berichten voor nieuwsbrief nummer 10 voor vrijdag 8 maart 2024 om 12.00 uur naar Siem Elzinga, de Muonts 22, tel.0517531805 e-mail siem1940 @ziggo.nl


 
terug
 
 
 

Eredienst Trijeris Ien
datum en tijdstip 03-03-2024 om 09.30 uur De Hoekstien
meer details

Koffie drinken
datum en tijdstip 04-03-2024
meer details

 
Met vallen en opstaan

Met vallen en opstaan
Veertigdagenproject – kindernevendienst
Met vallen en opstaan gaan we in zeven verhalen samen met Petrus op weg naar Pasen. Elke zondag staan we stil bij een scène waarin Petrus – met vallen en opstaan – Jezus volgt.

Op de volgende zondagen is er kindernevendienst:

 
18 februari De Hoekstien 9:30
 25 februari De Hoekstien 9:30
 3 maart De Hoekstien 9:30
10 maart De Hoekstien 11:00
17 maart De Hoekstien 11:00
24 maart De Hoekstien 9:30
31 maart Koepelkerk –  1e Paasdag 10.30  meer
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.