PKN
Protestantse Gemeente Witmarsum
 
Nieuwsbrief

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief TRIJERIS IEN - twaalfde jaargang nummer 4

Dienst vandaag zondag 13 juni om 09.30 uur in de Koepelkerk. 
Voorganger: ds. Nijendijk
Ouderling: Yeme Dijkstra
Diaken: Sjouke Elgersma
Organiste: Ali Geel

Koster: Jan Visser

Collecten:
1. Missionaair werk
2. Kerk
3. voor Instandhouding van het Pastoraat.


Belangrijk bericht:
Op de website (pknwitmarsum.nl) is een menu aangemaakt n.l. “ liturgie voor de komende zondag”. In dit menu staat voor de komende zondagen de liturgie van onze gastpredikanten. 
Met name de online kerkdiensten zijn dan beter te volgen.

Bloemen:
Deze gaan als groet namens de gemeente naar mevrouw De Berg-Pas, Ald Rij 13.  


Dienst volgende week:  Zondag 20 juni
09.30 uur in de Hoekstien, voorganger drs. De Haan van St. Anna Parochie. 

Uit de gemeente: 
Er zijn mij geen bijzonderheden bekend. 

Nieuws van de kerkenraad: 
Voor de dienst van 4 juli, aanvang 11 uur,  dient u zich op te geven voor vrijdagmiddag 2 juli tot 17 uur bij Siem Elzinga, de Muonts 22, tel. 531805, e-mail: siem1940@ziggo.nl 
Dit is een openluchtdienst bij E. Giliam en mevrouw N.S. Adema, Nesserlaan 3 in Pingjum.
In verband met het aantal benodigde stoelen is het wenselijk dat u zich opgeeft.
Voor andere diensten hoeft u zich niet meer op te geven.

We mogen weer “gedragen” zingen in de diensten. NEEM UW LIEDBOEK MEE, 
want de te zingen liederen staan niet meer op de nieuwsbrief.
We zijn de leden van Scheppingsgave, die bereid waren in de diensten te zingen dankbaar en willen hiervoor onze hartelijke dank betuigen.  

Nieuwsbrief: 
Berichten voor de volgende nieuwsbrief voor vrijdag 18 juni, 17.00 uur, 
naar Siem Elzinga, de Muonts 22, te. 531805, e-mail: siem1940@ziggo.nl 


 

terug
 
 
 

Eredienst Trijeris Ien
datum en tijdstip 20-06-2021 om 09.30 De Hoekstien
meer details

Eredienst Trijeris Ien
datum en tijdstip 27-06-2021 om 09:30 uur Koepelkerk
meer details

Eredienst Trijeris Ien
datum en tijdstip 04-07-2021 om 11.00 uur bij Fam Giliam aan de Nesserlaan
Muzikale medewerking "Muziekvereniging Nij Libben"meer details

 
Reis met de Caprice

meer
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.