PKN
Protestantse Gemeente Witmarsum
 
Nieuwsbrief

Nieuwsbrief


Nieuwsbrief TRIJERIS IEN - twaalfde jaargang nummer 18

Dienst zondag 19 september om 09.30 uur in de Hoekstien.
In deze dienst hopen we samen het Heilig Avondmaal te vieren.
Voorganger: ds. J. Dondorp van Franeker.
Ouderling: Yeme Dijkstra
Diaken: Tjitske van der Schaaf
Organiste: Ali Geel.
Koster: Janny Koehoorn

Collecte: 1. Kerk, 2. Diaconie, 3 Instandhouding van het Pastoraat

Nieuws vanuit de gemeente:
Jaap Roorda is opgenomen geweest in het MCL.

Dienst volgende week:  zondag 26 september om 09.30 uur in de Koepelkerk
Voorganger: ds. L. Westra van Lollum.
Dit is voor onze gemeente de STARTZONDAG. Na de dienst gaan we gezamenlijk
naar de Hoekstien. Daar is koffie met iets lekkers en daarna kunnen we deelnemen aan enkele activiteiten of gezellig bijpraten.
We besluiten met een gezamenlijke lunch.

Informatie van de kerkrentmeesters:
In de Hoekstien wordt een ruimte gecreëerd voor de hobbyclubs en er komt een jeugdhonk. Het orgel in de Koepelkerk is gerestaureerd.
De Koepelkerk gaat voorlopig niet naar de Stichting Alde Friese Kerken. De bruidschat die ze vragen is veel te hoog.
Voor verdere informatie kunt u terecht op de gemeenteavond.

Nieuws van de kerkenraad:
Zondag 26 september is de startzondag (zie ook het kerkblad)
Donderdag 30 september hopen we een gemeenteavond te houden.
Aanvang 19.45 uur in de Hoekstien. Het jaarboekje wordt komende week bezorgd.
De tentdienst van 10 oktober komt te vervallen! Er wordt dan een dienst gehouden in de Koepelkerk. Deze begint om 09.30 uur.

Nieuwsbrief: Berichten voor de volgende nieuwsbrief voor vrijdag 24 september naar
Siem Elzinga, de Muonts 22, tel. 531805, e-mail: siem1940@ziggo.nl
terug
 
 
 

Eredienst Trijeris Ien
datum en tijdstip 19-09-2021 om 09:30 uur De Hoekstien
In deze dienst vieren we het avondmaalmeer details

Eredienst Trijeris Ien
datum en tijdstip 26-09-2021 om 09.30 uur koepel kerk
meer details

Eredienst Trijeris Ien
datum en tijdstip 03-10-2021 om 09:30 uur De Hoekstien
meer details

 
Gemeenteavond

Donderdag 30 september hopen we een gemeenteavond te houden.
Aanvang 19.45 uur in de Hoekstien.
 
Friese Kerkendag op 24 oktober a.s. in Joure:

meer
 
startzondag

meer
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.