PKN
Protestantse Gemeente Witmarsum
 
Nieuwsbrief Nieuwsbrief
Nieuwsbrief TRIJERIS IEN - twaalfde jaargang nummer 29

Dienst zondag 5 december 2e advent om 09.30 uur in de Hoekstien
voorganger: ds. Dondorp van Sneek
ouderling: Yeme Dijkstra
diaken: Piet Bouwhuijsen
organiste: Lieske Reitsma
koster: Piet Brouwer

Collecte: 1. Diaconie 2. Kerk 3. Instandhouding Pastoraat
 
Kindernevendienst: Rianna Leijendekker.
Er wordt gewerkt met een adventsproject.

Kindernevendienst: De tweede adventskaars wordt zondag aan gestokenBloemen:
Deze gaan als groet namens de gemeente naar mevrouw H. Koopmans-Geertsma, Hertekampsreed 41.

Nieuws vanuit de gemeente:
Mij zijn geen bijzonderheden bekend.

Kerkdiensten: zondag 21 november zijn we gestart met het uitzenden van de kerkdiensten
uit De Hoekstien op ons Youtube-kanaal pgwitmarsum.
Op de website is een nieuw menu aangemaakt waar u de dienst terug kunt zien als u die gemist hebt.
Ook in de Koepelkerk is technisch alles gereed voor uitzending. Alleen is de internetsnelheid nog te laag voor livestream.
Wij hopen dit zo snel mogelijk op te kunnen lossen. Ook dan gaan we de diensten in de Koepelkerk uitzenden.
Voor meer informatie mail naar pgwitmarsum@gmail.com of bel naar 0614851679

Dienst volgende week: Zondag 12 december om 09.30 uur in de Hoekstien. 3e advent
Voorganger: da E. Zwerver van Oudega.

Nieuws van de kerkenraad:
Maandag 6 december om 15.00 uur vergadert het moderamen in de Hoekstien
en om 20.00 uur vergadert de Pastorale Raad, ook in de Hoekstien.

Nieuwsbrief:
Berichten voor de volgende nieuwsbrief voor vrijdag 10 december naar
Siem Elzinga, de Muonts 22, tel. 531805, e-mail: siem1940@ziggo.nl


 
terug
 
 
 

Eredienst Trijeris Ien
datum en tijdstip 12-12-2021 om 11.00 uur De Hoekstien
meer details

Eredienst Trijeris Ien
datum en tijdstip 19-12-2021 om 09.30 uur koepel kerk
meer details

Eredienst Trijeris Ien
datum en tijdstip 24-12-2021 om 21.30 Koep[elkerk
Deze kerkdienst gaat niet door gelet op de corone maatregelenmeer details

 
Oudejaarsconference door Rob Favier.
meer
 
Kindernevendienst

meer
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.