PKN
Protestantse Gemeente Witmarsum
 
Nieuwsbrief Nieuwsbrief
Nieuws uit de gemeente
 

De kaart van de week gaat naar mevrouw I. Leijendekker – Louwsma.

Vanaf volgende week verschijnt de nieuwsbrief ook weer op papier.

De kopie moet vrijdag voor 17.00 uur ingeleverd worden bij Siem Elzinga tel.531805 e-mail siem 1940@ziggo.nl

De dienst zondag 23 mei is om 09.30 uur in De Hoekstien.
Voorganger is Herke Giliam,
Ouderling Uilkje Joustra en diaken Piet Bouwhuysen. 
Organist is Ali Geel en koster Janny Koehoorn.

Voorzangers zijn: Marijke Baarda en Loek Bruinsma.

De dienst is ook online te volgen. U kunt in het kerkblad lezen hoe dit moet.

Opbrengst spaardoosjes 40dagentijd
We waren dit jaar, vanwege het coronavirus, niet in de gelegenheid om de spaardoosjes van de 40dagentijd bij u thuis op te halen. Gelukkig hebben velen van u weer gehoor gegeven aan de oproep om een bijdrage over te maken of het doosje langs te brengen.
Er is, tot nu toe, het prachtige bedrag van € 1062,70 ingezameld.
Hartelijk dank hiervoor!!


Schoonmaak Koepelkerk

Meer dan een jaar lang is de kerk niet in gebruik geweest. Vanaf 23 mei zijn er weer kerkdiensten ook in de Koepelkerk. De eerste dienst is op zondag 30 mei

Er is in deze periode alleen het noodzakelijke schoonmaakwerk gedaan.

Ook het orgel is in groot onderhoud geweest.

Oproep: schoonmakers gezocht

Op donderdag 27 mei willen we graag met een aantal mensen de koepelkerk extra schoonmaken. Met 4 vrijwilligers moet dit in één dagdeel lukken.

Opgeven kan bij Lieuwe IJpma telefoon 0517531487 / 0614851679

Mailen mag ook, dan naar pgwitmarsum@gmail.com

Namens de kosters,  Jan Visser en Lieuwe IJpma.

Bericht van de kerkrentmeesters
Nu de pastorie is verkocht zal een deel van het meubilair van de kerkenkamer naar de Koepelkerk en de Hoekstien worden overgebracht.
Daarna blijven er waarschijnlijk 3 of 4 tafels en 20 stoelen over.
Wie er belangstelling voor heeft kan contact opnemen met één van de kerkrentmeesters.

Stef Bos en het jongerenkoor Samen Op Weg in de Broerekerk in Bolsward

 
terug
 
 
 

Eredienst Trijjeris Ien
datum en tijdstip 23-05-2021 om 09:30 uur De Hoekstien
meer details

Eredienst Trijjeris Ien
datum en tijdstip 30-05-2021 om 09:30 uur Koepelkerk
meer details

Eredienst Trijjeris Ien
datum en tijdstip 06-06-2021 om 11.00 uur De Hoekstien
meer details

 
Kerkenpad en Stichting Organum Frisicum

meer
 
NIET ALLEEN

Steeds meer mensen worden getroffen door de gevolgen van het coronavirus (COVID-19). Door de verspreiding van het virus komen veel initiatieven los bij lokale kerken en (christelijke) maatschappelijke organisaties.

De komende tijd zullen veel mensen onze hulp nodig hebben.

Met #Nietalleen verbinden we de talloze lokale hulpinitiatieven aan hulpvragers en aan elkaar. De hulpvraag en het hulpaanbod wordt door één van de samenwerkende organisaties opgepakt en doorgestuurd naar een organisatie bij jou in de buurt. Zo helpen we elkaar in deze bijzondere tijd, want je bent #Nietalleen.

Lees www.nietalleen.nl

 
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.