PKN
Protestantse Gemeente Witmarsum
 
Nieuwsbrief

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief TRIJERIS IEN - veertiende jaargang nummer 39

Dienst zondag 1 oktober 2023 begint de dienst om 09.30 uur in de Hoekstien.voorganger ds. B. Coster uit Rouveen.
ouderling Otte Leijendekker,
diaken Teatske Giliam,
koster Piet Brouwer.
organiste: Ali Geel,
beeld en geluis Sjouke Elgersma

Collecte:
1: Kerk en Israël,
2 Diaconie
3: Instandhouding van het Pastoraat.

Bloemen:
deze gaan als groet namens de gemeente naar dhr. P. Roorda, mr. de Vriesstraat 6

Nieuws uit de gemeente:
Maandag 2 oktober is er feest op het Fliet 7 want dan vieren Hilbrand en Hinke Smid-Brandsma
hun 25-jarig huwelijksfeest. Van harte gefeliciteerd.

Nieuws van de kerkenraad:
Jan Visser, Molenweg 3, is benoemd tot preekvoorziener als opvolger van Uilkje Joustra.

Onze predikant ds. Aaltsje van der Honing is thuis bereikbaar op tel. 0515-338946
(In de regel vooral in de ochtend op werkdagen goed bereikbaar, nadat de telefoon 9 keer is overgegaan, kunt u een boodschap inspreken, wanneer u dat wilt) of via de mail aaltsjevanderhoning@kpnplanet.nl
Inloopspreekuur: woensdagmorgen van 11.00 uur t/m 11.30 uur in de Hoekstien.
Werktijden: maandag, dinsdag, woensdagochtend en donderdag.  

Nieuws van de diaconie:
maandag 2 oktober is er weer koffiedrinken in de Hoekstien.
Vanaf  09.45 uur staat de koffie klaar. Iedereen is welkom.

Nieuws van onze predikant:
Dag  gemeenteleden, Wat een geweldig mooi startweekend hebben we samen gehad! Zaterdagmorgen een prachtig feest met knutselwerkjes georganiseerd door Tjitske v.d. Schaaf en Grytsje Veldman, met pannenkoeken na, gebakken door Grytsjes man Jaap. En zondags een wat mij betreft mooie kerkdienst georganiseerd en mee voorbereid met de leden van de startdienstcommissie, Martie Pranger, Hieke de Jong en Marijke Baarda. En een prachtige morgen daarna! We kunnen er goed op terugkijken en dank voor alle bijdragen ook van jullie als gemeenteleden!

Pastoraat:
Dirk Koehoorn van de Krite 18 opgenomen geweest in het MCL in Leeuwarden.
Het is wel zaak dat hij het een poos rustig aan doet om weer te kunnen herstellen.
Wij wensen hem en zijn vrouw Jannie alle goeds en zegen en Dirk van harte beterschap!
Met Yvonne Roorda, de Krite 16,  gaat het op dit moment ietsje beter. Haar herstel zal veel geduld en tijd vergen. Yvonne, ook van harte beterschap gewenst en ook voor Jaap Gods zegen en kracht!

Over de bereikbaarheid van jullie dominee:
Mijn nieuwe smartphone is nog bij Dirk Koehoorn. Wanneer hij weer wat hersteld is kan hij mij deze telefoon pas overhandigen en mij wat bijspijkeren over hoe die telefoon nou precies werkt. U kunt mij per gewone ouderwetse telefoon bereiken en via mijn mailadres.
De beide scriba's hebben bovendien het nummer van mijn mobiel voor privé gebruik. In geval van nood kunt u mij via hen bereiken. Met vriendelijke groet en Gods onmisbare zegen voor u en jullie allen,
ds. Aaltsje van der Honing.

Dienst volgende week zondag 8 oktober:
Dienst in de Koepelkerk om 09.30 uur. Voorganger ds. A. van der Honing

Het uitzenden van de kerkdiensten.
U kunt de diensten ook volgen op ons YouTube kanaal (pgwitmarsum) en ook op de website, www.pknwitmarsum.nl in het menu “kerkdienst gemist” vanaf 19.00 uur.

Nieuwsbrief: Berichten voor nieuwsbrief nummer 40 voor vrijdag 7 oktober om 12.00 uur naar Siem Elzinga, de Muonts 22, tel. 531805, e-mail siem1940@ziggo.nl


 
terug
 
 
 

Eredienst Trijeris Ien
datum en tijdstip 08-10-2023 om 09.30 uur Koepelkerk
meer details

Ocumenisch overleg (tentdienst)
datum en tijdstip 15-10-2023 om 11.00 uur
meer details

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.