PKN
Protestantse Gemeente Witmarsum
 
Nieuwsbrief

Nieuwsbrief
Nieuwsbrief TRIJERIS IEN - veertiende jaargang nummer 13

Dienst zondag 2 april om 11.00 uur in de Hoekstien  (Palmpasen)
voorganger ds. A. van den Honing van Toppenhuzen
ouderling Johan van der Schaaf,
diaken Tjitske van der Schaaf
organist Ali Geel-Lof
koster Piet Bouwhuijsen,
beeld en geluid Jeltje Terpstra
kindernevendienst  Rianna Leijendekker

Collecte: 1. Werelddiaconaat, 2. Kerk, 3. Instandhouding van het Pastoraat
Collecte voor het Werelddiaconaat: Moldavië: kerk helpt kwetsbare mensen.
Vanwege de grote armoede en werkloosheid in Moldavië werken veel inwoners in het buitenland. Dat betekent dat veel kinderen en ouderen alleen achterblijven.
Hoewel kerken maar weinig geld en vrijwilligers hebben, willen ze er voor deze kwetsbare kinderen en ouderen zijn.
Via Moldovan Christian Aid (MCA) ondersteunt Kerk in Actie kerkelijke gemeenten bij diaconale initiatieven en traint jongeren zodat zij ouderen kunnen helpen.
Dit werkt aan twee kanten: zo zijn jong én oud wat minder alleen!

Bloemen:
De bloemen van vandaag gaan naar dhr. R. Huisman, Aylva State,
hij verblijft tijdelijk in Bloemkamp.

Nieuws van de kerkenraad:
Het Moderamen vergadert maandag 3 april om 15.00 uur in de Hoekstien.
De Pastorale raad vergadert op maandag 3 april om 20.00 uur in de Hoekstien.

Op maandag 17 april om 19.45 uur wordt de gemeente-avond gehouden in de Hoekstien.
In de week na Pasen ontvangt u het jaarboekje.

Nieuws van de diaconie:
Er wordt op maandag 3 april een koffie-ochtend gehouden in de Hoekstien.
Vanaf kwart voor 10 staat de koffie klaar. Iedereen is van harte welkom.

Diensten volgende week:

Donderdag 6 april 2023 om 19.30 uur in de Koepelkerk, Witte Donderdag
voorganger ds. J.C. Dondorp
ouderling Jan Bouma, diakenen Antsje Postma en Anneke Leijendekker
organiste Tjittie Koopmans, Koster Jan Visser, gastheer Piet Bouwhuijsen
beeld en geluid Jan Visser


Vrijdag 7 april om 19.30 uur in de Koepelkerk, Goede Vrijdag
voorganger ds. J.C. Dondorp
ouderling Dirk Koehoorn, diaken Tjitske van der Schaaf
organist Paul Bijlsma, koster Lieuwe Ypma, gastheer Piet Brouwer
beeld en geluid Lieuwe Ypma


Zondag 9 april, om 10.30 uur in de Koepelkerk, Paaszondag
Voorganger ds. J.C. Dondorp
 
Nieuwsbrief:  Berichten voor nieuwsbrief nummer 14 voor vrijdag 7 april om 12.00 uur
naar Siem Elzinga, de Muonts 22, tel. 531805, e-mail: siem1940@ziggo.nl
Het uitzenden van de kerkdiensten. U kunt de diensten ook volgen op ons YouTube kanaal (pgwitmarsum) en ook op de website, www.pknwitmarsum.nl in het menu “kerkdienst gemist” vanaf 19.00 uur. Op de website (pknwitmarsum.nl) is een nieuw menu aangemaakt voor Kerk in Actie. Alle collecten voor en verdere informatie over Kerk in Actie kunt u hier lezen.

PAASONTBIJT:
Op Paaszondag 9 april hopen we met elkaar weer Paasontbijt te houden.
De aanvang is 9.00 uur.
Iedereen die hieraan wil deelnemen kan zich melden door onderstaand strookje ingevuld in te leveren bij Marijke Baarda, van Aylvaweg 60 in Witmarsum of deze gegevens door te geven via de mail: marijkebaarda@ziggo.nl
U kunt zich nog tot en met vandaag, 2 april, opgeven voor het Paasontbijt
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam: ……………………………………………………………………………………
komt op zondag 9 april met ……….(aantal) personen naar het paasontbijt
Graag wil ik gehaald worden met de auto, mijn adres is

………………………………………….
Ik heb een speciaal dieet. De gegevens hiervan zijn:
…………………………………………………………………………………………………………………
………………

Veertigdagenproject: Wie? Wat? Waar!   Op zoek naar wie Jezus is


Wie is Jezus? Die vraag staat centraal in de verhalen die we dit jaar op weg naar Pasen lezen. Jezus was een timmerman, maar Hij vertelde ook over God en deed wonderen.

Hij wordt een profeet genoemd, maar Hij laat ook toe dat een vrouw die een slecht leven leidt zijn voeten wast. In verschillende

Bijbelverhalen zijn de mensen om Jezus heen in verwarring. Hoe kan het dat deze man sterker is dan de wind en het water, zonden vergeeft, en zegt dat Hij bij God vandaan komt? Wie is Hij toch?
Ga je, samen met de kinderen, mee op zoek naar wie Jezus is?

  Projectlied
terug
 
 
 

Eredienst Trijeris Ien
datum en tijdstip 02-04-2023 om 11.00 uur De Hoekstien
Palmzondagmeer details

Eredienst Trijeris Ien
datum en tijdstip 06-04-2023 om 19.30 uur Koepelkerk
Witte donderdagmeer details

 
Jubileumconcert

Jubileumconcert Scheppingsgave
Zondag 23 april 15.30 uur in de Koepelkerk
Toegang gratis. Bij de uitgang collecte

 
 
paasontbijt

Paasontbijt zondag 9 april 09.00 uur
Geef u snel op,
Opgave strookje staat in het kerkblad.
Mag ook per mail naar Marijke Baarda. Mail adres: marijkebaarda@ziggo.nl


 
 
Koffie-ochtend

Er wordt op maandag 3 april een koffie-ochtend gehouden in de Hoekstien.
Vanaf kwart voor 10 staat de koffie klaar. Iedereen is van harte welkom.
verdere datums zijn: 1 mei, 5 juni, en 3 juli
 
Veertigdagenproject: Wie? Wat? Waar! Op zoek naar wie Jezus is

meer
 
Spaardoosje actie

In de week van 27 febr. worden de spaardoosjes bezorgd.
Meer informatie in het menu Kerk in actie
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.