PKN
Protestantse Gemeente Witmarsum
 
kerkrentmeesters kerkrentmeesters

De Kerkrentmeesters “De huisvaders van de kerk”.

De naam Kerkrentmeester klinkt misschien wat oubollig maar dat is het zeker niet. De Kerkrentmeesters zijn verantwoordelijk voor al de materiële en financiële zaken van en rond de kerk. In dienst van de kerkenraad voeren ze deze taken uit.


Zo hebben ze de zorg voor de kerkgebouwen, maar ook het beheer van de vergaderruimtes bij de kerkgebouwen. Ze zorgen daarbij voor het onderhoud.
 

Een andere belangrijke taak is de zorg voor de geldmiddelen en de administratie daarvan. Jaarlijks wordt een begroting opgesteld en wordt via de jaarrekening verantwoording afgelegd aan de Kerkenraad.
 

Nog een verantwoordelijke taak van het College van Kerkrentmeesters is de administratie van onze leden. Het is belangrijk dat alle leden van de kerk goed in de administratie vermeld staan en dat veranderingen nauwkeurig worden bijgehouden.

Standaard vergadert het College van Kerkrentmeesters op de tweede donderdag van de maand.

De taakverdeling ziet er dan als volgt uit:
Boekhouding:
(incl. jaarrekening en begroting)    
Administratiekantoor BootsmaHofstra
Snekerpoort 9, 8701 HK Bolsward

Administratie bijdragen:  Janny Koehoorn-Hoitsma
Collecten ophalen,tellen  en registreren: Johan en Tjitske van der Schaaf
Collecten financieel verwerken: Geert Cuperus
Rekeningen uitschrijven: Nyncke Dijkstra
Adviseren bij bestuur en beleid: Dirk Koehoorn

Mocht u m.b.t. bovenstaande nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met leden van het CvK.
Voorzitter:
Yeme Dijkstra
0517532201

Secretaris:
Hieke de Jong
Schoolstraat 16
8748AT Witmarsum
telefoon 06 801 650 98
henj.dejong@ziggo.nl

Bankrekening van het  CVK :
Rabobank NL17 RABO 0371 5049 96 t.n.v.boekhouder Protestantse Gemeente

 

terug
 
 
 

Eredienst Trijeris Ien
datum en tijdstip 10-07-2022 om 09.30 uur Koepelkerk
meer details

Eredienst Trijeris Ien
datum en tijdstip 17-07-2022 om 09:30 uur De Hoekstien
meer details

Eredienst Trijeris Ien
datum en tijdstip 24-07-2022 om 09.30 victoriuskerk Pingjum
meer details

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.