PKN
Protestantse Gemeente Witmarsum
 
Kerkrentmeesters Kerkrentmeesters

De Kerkrentmeesters: de ‘huisvaders van de kerk’

De naam ‘kerkrentmeesters’ klinkt misschien oubollig, maar hun functie is dat zeker niet. De Kerkrentmeesters zijn verantwoordelijk voor alle materiële en financiële zaken van en rond de kerk. Onder eindverantwoordelijkheid van de kerkenraad voeren ze deze taken uit. Zo hebben ze de zorg voor de kerkgebouwen, maar ook het beheer van de vergaderruimtes bij de kerkgebouwen.

Een andere belangrijke taak is de zorg voor de geldmiddelen en de administratie daarvan. Jaarlijks wordt een begroting opgesteld en wordt via de jaarrekening verantwoording afgelegd.

Nog een verantwoordelijke taak van het College van Kerkrentmeesters is de administratie van onze leden. Het is belangrijk dat alle leden van de kerk goed in de administratie vermeld staan en dat veranderingen nauwkeurig worden bijgehouden.

Standaard vergadert het College van Kerkrentmeesters op de tweede donderdag van de maand.

Yeme Dijkstra (voorzitter)
Mulierlaan 6
8748 EC  Witmarsum
tel 0517532201

Hieke de Jong-van der Meulen (secretaris)
Schoolstraat 16
8748 AT  Witmarsum
06-80165098
hdjvdm53@hotmail.com

Bankrekening Protestantse Gemeente Trijeris Ien
NL17 RABO 0371 504996
terug
 
 
 

Eredienst Trijeris Ien
datum en tijdstip 02-04-2023 om 11.00 uur De Hoekstien
Palmzondagmeer details

Eredienst Trijeris Ien
datum en tijdstip 06-04-2023 om 19.30 uur Koepelkerk
Witte donderdagmeer details

 
Jubileumconcert

Jubileumconcert Scheppingsgave
Zondag 23 april 15.30 uur in de Koepelkerk
Toegang gratis. Bij de uitgang collecte

 
 
paasontbijt

Paasontbijt zondag 9 april 09.00 uur
Geef u snel op,
Opgave strookje staat in het kerkblad.
Mag ook per mail naar Marijke Baarda. Mail adres: marijkebaarda@ziggo.nl


 
 
Koffie-ochtend

Er wordt op maandag 3 april een koffie-ochtend gehouden in de Hoekstien.
Vanaf kwart voor 10 staat de koffie klaar. Iedereen is van harte welkom.
verdere datums zijn: 1 mei, 5 juni, en 3 juli
 
Veertigdagenproject: Wie? Wat? Waar! Op zoek naar wie Jezus is

meer
 
Spaardoosje actie

In de week van 27 febr. worden de spaardoosjes bezorgd.
Meer informatie in het menu Kerk in actie
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.