PKN
Protestantse Gemeente Witmarsum
 
Nieuwsbrief

Nieuwsbrief


Nieuwsbrief TRIJERIS IEN - vijftiende jaargang nummer 23  

Dienst zondag 9 juni 2024 om 11.00 uur in de Koepelkerk
voorganger ds. L.H. Westra uit Lollum
ouderling Jan Bouma
diaken Anneke Leijendekker
organist Siebout Akkerman
koster en beeld en geluid Jan Visser
gastheer Piet Brouwer  


 Er is een knutseltafel voor de kinderen.

Collecte:
1. Kerk 2.
Diaconie,
3. Instandhouding van het Pastoraat.

Bloemen:
deze gaan als groet namens de gemeente naar mevr. G. van Dijk, de Muonts 1.

Nieuws uit de gemeente:
Op vrijdag 14 juni is er groot feest op de Tsjasker 24 want dan vieren
Johan en Tjitske van der Schaaf – Louwsma hun 50 jarig huwelijksfeest van harte gefeliciteerd en nog vele jaren samen met de kinderen en kleinkinderen toegewenst.

Nieuws van de kerkenraad:
Ds. Aaltsje van der Honing is met vakantie van 3 juni t/m 24 juni.
Heeft u een predikant nodig neem dan contact op met uw wijkouderling of de scriba.

Eindexamens voortgezet onderwijs
De kerkenraad wil graag aandacht besteden aan de jongeren, die afgelopen maand eindexamen hebben gedaan.
Wilt u namen doorgeven aan de scriba als u deze jongeren kent. Niet alleen van eigen (klein)kinderen, maar ook van jongeren waarvan u het toevallig weet.

Nieuws van de Diaconie:
Maandag 1 juli is er weer koffiedrinken in de Hoekstien. Vanaf 09.45 staat de koffie klaar.
Iedereen is welkom. Ter afsluiting van het seizoen is er ook een hapje en een drankje.

Diensten komende week:
Zondag 16 juni dienst in de Victoriustsjerke van Pingjum om 09.30 uur.
Voorganger ds. L.H. Westra.

Het uitzenden van Kerkdiensten. U kunt de diensten ook volgen op ons YouTube kanaal (pgwitmarsum) en ook op de website, www.pknwitmarsum.nl in het menu “kerkdienst gemist”  vanaf 19.00 uur.

Nieuwsbrief: Berichten voor nieuwsbrief nummer 24 voor vrijdag 14 juni 2024 om 12.00 uur
naar Siem Elzinga, de Muonts 22, tel.0517531805, e-mail siem1940 @ziggo.nl 
terug
 
 
 

Eredienst Trijeris Ien
datum en tijdstip 16-06-2024 om 09.30 uur Pingjum
meer details

Eredienst Trijeris Ien
datum en tijdstip 23-06-2024 om 09.30 Het Anker in Makkum
Regio zondag
De  dienst is in de Protestantse kerk het Anker, Buren 17 in Makkum.
De kerkdienst begint om 9.30 uur. De voorgangers zijn ds. Arnold Vriend van Workum en ds. Marco Roepers van Achlum-Hitzum. Organist en pianist is Bob Pruiksma. Het thema van de dienst is "Een rivier van hoop". Tijdens de dienst is er kindernevendienst en voor de allerkleinsten is er een oppasdienst aanwezig.


 meer details

 
Zwaan kleef aan

meer
 
REGIO ZONDAG

meer
 
Kennismaken met Klooster Westerhûs - Nijkleaster

meer
 
 
   
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.