PKN
Protestantse Gemeente Witmarsum
 
diakonie diakonie
De diakenen zijn van oudsher de ambtsdragers, die zich bezighouden met de zwakkeren in de gemeente. In deze tijd is er geen sprake meer van de ouderwetse armenzorg. Maar ook in deze tijd zijn er mensen, die het moeilijk kunnen hebben, vaak buiten hun schuld. Nog steeds kan men dan een beroep doen op de diaconie, die over eigen financiën beschikt en een zelfstandige rechtspersoon vormt.

Ook kan de diaconie helpen de wegen te zoeken om hulp te krijgen van verschillende instanties. Veel van het werk van de diaconie gebeurt in stilte.

De diakenen verzorgen ook de collecten in de kerkdiensten en delen, samen met de predikant, brood en wijn wanneer de gemeente het Avondmaal viert.
 
Verder regelt de diaconie vervoer voor mensen die slecht ter been zijn en toch graag naar de kerk willen. Dezen kunnen zich ’s vrijdags tussen 18.00 en 20.00 uur melden bij, Anneke Leijendekker haar telefoonnummer is 0643010237. Zij regelt dan vervoer naar de kerk.

Sinds enige jaren verzorgt de diaconie een gezellige middag voor ouderen.


Penningmeester
Teatske Giliam-Elgersma
Nesserlaan 2,
8748 ED Witmarsum.
tel 0625261350
 
Bankrekeningnummer diaconie Witmarsum-Pingjum-Zurich:
NL65RABO 0325 519439

Bankrekening Kerk in Actie (voor landelijke en internationale hulpprojecten):
NL89ABNA 0457 457457


 
terug
 
 
 

Eredienst Trijeris Ien
datum en tijdstip 02-04-2023 om 11.00 uur De Hoekstien
Palmzondagmeer details

Eredienst Trijeris Ien
datum en tijdstip 06-04-2023 om 19.30 uur Koepelkerk
Witte donderdagmeer details

 
Jubileumconcert

Jubileumconcert Scheppingsgave
Zondag 23 april 15.30 uur in de Koepelkerk
Toegang gratis. Bij de uitgang collecte

 
 
paasontbijt

Paasontbijt zondag 9 april 09.00 uur
Geef u snel op,
Opgave strookje staat in het kerkblad.
Mag ook per mail naar Marijke Baarda. Mail adres: marijkebaarda@ziggo.nl


 
 
Koffie-ochtend

Er wordt op maandag 3 april een koffie-ochtend gehouden in de Hoekstien.
Vanaf kwart voor 10 staat de koffie klaar. Iedereen is van harte welkom.
verdere datums zijn: 1 mei, 5 juni, en 3 juli
 
Veertigdagenproject: Wie? Wat? Waar! Op zoek naar wie Jezus is

meer
 
Spaardoosje actie

In de week van 27 febr. worden de spaardoosjes bezorgd.
Meer informatie in het menu Kerk in actie
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.