PKN
Protestantse Gemeente Witmarsum
 
Nieuwsbrief

zaterdag 2 juli start kerkenpad 2022
Nieuwsbrief

Nieuwsbrief TRIJERIS IEN - dertiende jaargang nummer 26

Dienst zondag 3 juli 2022 om 09.30 uur in de Hoekstien.
Voorganger ds. J. Dondorp van Sneek.  
Organist Ali Geel-Lof
Ouderling Jan Bouma
Diaken Anneke LeijendekkerKoster Marijke Brandsma-Leijendekker
Beeld en geluid Jeltje Terpstra

Collecte: 1. Werelddiaconaat, 
Werelddiaconaat: India-onderwijs geeft kansarme kinderen een toekomst.
In India worden duizenden kasteloze Dalit-kinderen achtergesteld en buitengesloten.
Schooluitval is bij hen erg hoog hierdoor. Samen met een Indiase partnerorganisatie wil Kerk in Actie via deze kinderen het onderdrukkende kastensysteem doorbreken.
De organisatie biedt de kinderen voor en na schooltijd huiswerkbegeleiding, muziek-,
dans- en sportlessen.

Zo krijgen ze zelfvertrouwen en verbeteren hun schoolprestaties.
De organisatie besteedt ook veel aandacht aan het verbeteren van de thuissituatie en het gezinsinkomen,om zo samen met kinderen en ouders de armoede te doorbreken.
Meer lezen:kerkinactie.nl/onderwijsindia

2. Kerk,  3. Instandhouding van het Pastoraat.
Collecte 1.

Bloemen:
De bloemen van vandaag gaan naar Johan van der Schaaf, de Tsjasker 24, Witmarsum.

Nieuws van uit de gemeente:
Op 20 juni is overleden, mevr. L.S. Feenstra-van der Meulen, Arumerweg 53,
in de leeftijd van 79 jaar. De afscheidsdienst en begrafenis heeft vrijdag 24 juni plaatsgevonden in Abcoude. We wensen de familie sterkte toe.

Dienst volgende week: zondag 10 juli  
09.30 uur in de Koepelkerk. Voorganger ds. J. Dondorp uit Sneek. Viering H.A.
 
Nieuws van de kerkenraad:
Op zondag 10 juli hopen we samen het Heilig Avondmaal te vieren.

Het uitzenden van de kerkdiensten.
U kunt de diensten ook volgen op ons youtube kanaal (pgwitmarsum) en ook op de website, www.pknwitmarsum.nl in het menu “kerkdienst gemist” vanaf 19.00 uur.

Nieuwsbrief:  
Berichten voor nieuwsbrief nummer 27 voor vrijdag 8 juli 17.00 uur naar:
Tineke Dijkstra, Oosterstraat 21, tel.531966 e-mail tinekedijkstra21@home.nl

                                                        
Op verzoek beluister het lied
 
terug
 
 
 

Eredienst Trijeris Ien
datum en tijdstip 10-07-2022 om 09.30 uur Koepelkerk
meer details

Eredienst Trijeris Ien
datum en tijdstip 17-07-2022 om 09:30 uur De Hoekstien
meer details

Eredienst Trijeris Ien
datum en tijdstip 24-07-2022 om 09.30 victoriuskerk Pingjum
meer details

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.