PKN
Protestantse Gemeente Witmarsum
 
Nieuwsbrief

Werelddiaconaat
Nieuwsbrief
Nieuwsbrief TRIJERIS IEN - veertiende jaargang nummer 5

Dienst zondag 5 februari 2023, 11.00 uur in De Hoekstien
Voorganger da. E. Rooseboom uit Drachten.


Ouderling Nanning Giliam,
Diaken Piet Bouwhuijsen,
Organist Lieske Reitsma,
Koster Piet Brouwer
Beeld en geluid Sjouke Elgersma,
Kindernevendienst Rianna Leijendekker.

Collecte:
1. Werelddiaconaat 
1e collecte: Werelddiaconaat Op 1 februari was het 70 jaar geleden dat de watersnoodramp plaatsvond. Pakistan was een van de landen die meteen te hulp schoot door geld in te zamelen.
Mooi om, ook na zo’n lange tijd, iets terug te doen voor de mensen in dit Zuid-Aziatische land die nu onze hulp nodig hebben. In Pakistan ondersteunt Kerk in Actie de organisatie AWARD die jongeren, onder wie schoolverlaters, helpt met vakopleidingen en leningen. De organisatie begeleidt hen na hun opleiding bij het opzetten en uitbouwen van een eigen bedrijf.

Ook helpt zij jongeren die een universitaire studie willen volgen zich voor te bereiden op de toelatingstest die daarvoor geldt. De organisatie wil jongeren niet alleen economisch zelfstandig maken: ze brengt ook jongeren met verschillende religieuze achtergronden bij elkaar, waardoor het onderlinge begrip toeneemt. Meer lezen: kerkinactie.nl/werkgelegenheidpakistan
2. Kerk,
3. Instandhouding van het Pastoraat

Bloemen:
Deze gaan als groet namens de gemeente naar de fam. Sierkstra, Hertekampsreed 37.

Nieuws van de kerkenraad:
maandag 6 februari om 15.00 uur vergadert het moderamen in de Hoekstien
en om 20.00 uur vergadert de Pastorale Raad ook in de Hoekstien.

Dienst volgende week:
Op zondag 12 februari is er om 10.00 uur een kinderdienst in de Hoekstien,
waarin Vrolijk Theater de voorstelling “Hallo, contact” voor ons zal spelen.
Deze dienst is speciaal bedoeld voor gezinnen met kinderen in de basisschoolleeftijd, maar natuurlijk zijn ook andere belangstellenden van harte welkom!
Bij de uitgang is er een collecte voor de onkosten en na afloop is er koffie en ranja voor iedereen die nog even wil napraten. Voor de allerkleinsten is er oppas!

Namens de kinderdienstcommissie,
Jeltje Terpstra, Truus van der Schaaf, Klazina Plantenga.

Nieuws van de diaconie:
Er wordt op maandag 6 februari een koffie-ochtend gehouden in de Hoekstien.
Vanaf 10 uur staat de koffie klaar. Iedereen is van harte welkom.

Het uitzenden van de kerkdiensten.
U kunt de diensten ook volgen op ons YouTube kanaal (pgwitmarsum) en ook op de website, www.pknwitmarsum.nl in het menu “kerkdienst gemist” vanaf 19.00 uur.
Op de website (pknwitmarsum.nl) is een nieuw menu aangemaakt voor Kerk in Actie. Alle collecten voor en verdere informatie over Kerk in Actie kunt u hier lezen.

Op 12 februari is er een speciale dienst gericht op kinderen. Het Christelijk kindertheater “Vrolijk Theater” zal ons op een bijzondere wijze de blijde boodschap laten ervaren. Deze dienst kan i.v.m. de auteursrechten niet via ons YouTube-kanaal worden uitgezonden. Wilt u het dus zien dan zult u er bij moeten zijn.

Nieuwsbrief: 
Berichten voor nieuwsbrief nummer 6 voor vrijdag 10 februari 12.00 uur naar Siem Elzinga, de Muonts 22, tel. 531805, e-mail siem1940@ziggo.nl
terug
 
 
 

Eredienst Trijeris Ien
datum en tijdstip 12-02-2023 om 10.00 uur in De Hoekstien
meer details

Eredienst Trijeris Ien
datum en tijdstip 19-02-2023
meer details

Eredienst Trijeris Ien
datum en tijdstip 26-02-2023 om 09.30 uur De Hoekstien

Eerste zondag van de 40 dagentijdmeer details

 
65 plus middag

11 maart is de “ouderenmiddag” in de Hoekstien, vanaf nu heet dit de 65+ middag. Ieder jaar weer erg gezellig.  De "Halsbânsjongers" uit Pingjum zullen ons verrassen met het muzikale gedeelte. Er komt nog een briefje voor opgave maar noteer dit alvast in uw agenda.  
 
World Survants Diner

 
Spaardoosje actie

In de week van 27 febr. worden de spaardoosjes bezorgd.
Meer informatie in het menu Kerk in actie
 
Vrolijk Theater

meer
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.