PKN
Protestantse Gemeente Witmarsum
 
De Victoriustsjerke

De Victoriustsjerke
In heap ynformaasje oer stichting, tsjerke en foardering fan de grutte ferbouwing is te finen op: http://www.victoriuskerkpingjum.nl/

Hjir falt te lêzen oer histoarje, beleid, ferbouwing ensafuorthinne. Der is ek in kopke wêr ’t it Stichtingsbestjoer jim spesiale oandacht foar freegje wol: donateur?! Lês it ris troch, wolle wy jim freegje. In bydrage – grut of lyts – is tige wolkom.

Victoriustsjerke
Grote Buren 8
8749 GE  PingjumStichting Victoriuskerk Pingjum
L. Scheltesstraat 32
8749 GV  Pingjum

Herke Giliam (voorzitter)
06-42173714
info@victoriuskerkpingjum.nl

 

terug
 
 
 

Eredienst Trijeris Ien
datum en tijdstip 12-02-2023 om 10.00 uur in De Hoekstien
meer details

Eredienst Trijeris Ien
datum en tijdstip 19-02-2023
meer details

Eredienst Trijeris Ien
datum en tijdstip 26-02-2023 om 09.30 uur De Hoekstien

Eerste zondag van de 40 dagentijdmeer details

 
65 plus middag

11 maart is de “ouderenmiddag” in de Hoekstien, vanaf nu heet dit de 65+ middag. Ieder jaar weer erg gezellig.  De "Halsbânsjongers" uit Pingjum zullen ons verrassen met het muzikale gedeelte. Er komt nog een briefje voor opgave maar noteer dit alvast in uw agenda.  
 
World Survants Diner

 
Spaardoosje actie

In de week van 27 febr. worden de spaardoosjes bezorgd.
Meer informatie in het menu Kerk in actie
 
Vrolijk Theater

meer
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.