PKN
Protestantse Gemeente Witmarsum
 
diakonie diakonie
De diakenen zijn van oudsher de ambtsdragers, die zich bezighouden met de zwakkeren in de gemeente. In deze tijd is er geen sprake meer van de ouderwetse armenzorg. Maar ook in deze tijd zijn er mensen, die het moeilijk kunnen hebben, vaak buiten hun schuld. Nog steeds kan men dan een beroep doen op de diaconie, die over eigen financiën beschikt en een zelfstandige rechtspersoon vormt.

Ook kan de diaconie helpen de wegen te zoeken om hulp te krijgen van verschillende instanties. Veel van het werk van de diaconie gebeurt in stilte.

De diakenen verzorgen ook de collecten in de kerkdiensten en delen, samen met de predikant, brood en wijn wanneer de gemeente het Avondmaal viert.
 
Verder regelt de diaconie vervoer voor mensen die slecht ter been zijn en toch graag naar de kerk willen. Dezen kunnen zich ’s vrijdags tussen 18.00 en 20.00 uur melden bij Anneke Leijendekker, haar telefoonnummer is 06 - 43010237. Zij regelt dan vervoer naar de kerk.

Sinds enige jaren verzorgt de diaconie een gezellige middag voor ouderen.


Penningmeester:
Teatske Giliam-Elgersma
Nesserlaan 2
8748 ED Witmarsum
tel 06 - 25261350
 
Bankrekeningnummer diaconie Witmarsum-Pingjum-Zurich:
NL65RABO 0325 519439

Bankrekening Kerk in Actie (voor landelijke en internationale hulpprojecten):
NL89ABNA 0457 457457


 
terug
 
 
 

Eredienst Trijeris Ien
datum en tijdstip 03-03-2024 om 09.30 uur De Hoekstien
meer details

Koffie drinken
datum en tijdstip 04-03-2024
meer details

 
Met vallen en opstaan

Met vallen en opstaan
Veertigdagenproject – kindernevendienst
Met vallen en opstaan gaan we in zeven verhalen samen met Petrus op weg naar Pasen. Elke zondag staan we stil bij een scène waarin Petrus – met vallen en opstaan – Jezus volgt.

Op de volgende zondagen is er kindernevendienst:

 
18 februari De Hoekstien 9:30
 25 februari De Hoekstien 9:30
 3 maart De Hoekstien 9:30
10 maart De Hoekstien 11:00
17 maart De Hoekstien 11:00
24 maart De Hoekstien 9:30
31 maart Koepelkerk –  1e Paasdag 10.30  meer
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.