PKN
Protestantse Gemeente Witmarsum
 
diakonie diakonie
De diakenen zijn van oudsher de ambtsdragers, die zich bezighouden met de zwakkeren in de gemeente. In deze tijd is er geen sprake meer van de ouderwetse armenzorg. Maar ook in deze tijd zijn er mensen, die het moeilijk kunnen hebben, vaak buiten hun schuld. Nog steeds kan men dan een beroep doen op de diaconie, die over eigen financiën beschikt en een zelfstandige rechtspersoon vormt.

Ook kan de diaconie helpen de wegen te zoeken om hulp te krijgen van verschillende instanties. Veel van het werk van de diaconie gebeurt in stilte.

De diakenen verzorgen ook de collecten in de kerkdiensten en delen, samen met de predikant, brood en wijn wanneer de gemeente het Avondmaal viert.
 
Verder regelt de diaconie vervoer voor mensen die slecht ter been zijn en toch graag naar de kerk willen. Dezen kunnen zich ’s vrijdags tussen 18.00 en 20.00 uur melden bij, Anneke Leijendekker haar telefoonnummer is 0643010237. Zij regelt dan vervoer naar de kerk.

Sinds enige jaren verzorgt de diaconie een gezellige middag voor ouderen.


Penningmeester
Teatske Giliam-Elgersma
Nesserlaan 2,
8748 ED Witmarsum.
tel 0625261350
 
Bankrekeningnummer diaconie Witmarsum-Pingjum-Zurich:
NL65RABO 0325 519439

Bankrekening Kerk in Actie (voor landelijke en internationale hulpprojecten):
NL89ABNA 0457 457457


 
terug
 
 
 

Eredienst Trijeris Ien
datum en tijdstip 04-06-2023 om 09.30 uur De Hoekstien
meer details

Eredienst Trijeris Ien
datum en tijdstip 11-06-2023 om 09.30 uur Koepelkerk
meer details

 
Lighting Strars Uterterp

Dienstvullend programma
We hebben een nieuw programma “Geloven een ABC’tje?”
In ons nieuwe programma willen we u opnieuw uitnodigen om samen met ons te zingen en over dit thema na te denken.
Uiteraard is het programma geschikt voor iedereen! Van kinderblokje tot vlotte gospel, dit programma heeft het allemaal.


  meer
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.