PKN
Protestantse Gemeente Witmarsum
 
Toelichting op de Privacyverklaring en bezwaarformulier Toelichting op de Privacyverklaring en bezwaarformulier
Privacyverklaring

In de privacyverklaring staat informatie over de algemene maatregelen ter bescherming van uw persoonsgegevens en uw rechten inzake de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming. Daarnaast staat aangegeven welke gegevens wij voor welk doel bewaren en publiceren.
De verklaring staat gepubliceerd in het kerkblad van juli 2018 en op de website. De verklaring komt daarnaast nog op papier in onze twee kerkgebouwen te liggen.

Toestemming

Zoals u in de privacyverklaring kunt zien, gebruiken en publiceren we uw gegevens met een bepaald doel. Vanzelfsprekend vragen wij altijd uw toestemming of wij bijvoorbeeld op de Nieuwsbrief mogen melden dat u ziek bent of een jubileum viert.

Jaarboekje
In het jaarboekje vermelden we de namen en adressen van onze gemeenteleden. Indien u bezwaar wilt maken tegen vermelding van uw gegevens in het jaarboekje, dan is dit mogelijk via onderstaande antwoordstrook.
 
Hierbij verzoek ik


(naam) ……………………………………………


(adres) …………………………………………...


mijn gegevens te verwijderen uit dan wel niet te publiceren in het jaarboekje van de gemeente Trijeris Ien.
 
 
Plaats en datum: ……………………………………………………Handtekening: ……………………………………………..

 
 
Dit strookje inleveren bij de scriba of mailen naar: gagerbrandy@hetnet.nl

 
terug
 
 
 

Eredienst Trijeris Ien
datum en tijdstip 12-02-2023 om 10.00 uur in De Hoekstien
meer details

Eredienst Trijeris Ien
datum en tijdstip 19-02-2023
meer details

Eredienst Trijeris Ien
datum en tijdstip 26-02-2023 om 09.30 uur De Hoekstien

Eerste zondag van de 40 dagentijdmeer details

 
65 plus middag

11 maart is de “ouderenmiddag” in de Hoekstien, vanaf nu heet dit de 65+ middag. Ieder jaar weer erg gezellig.  De "Halsbânsjongers" uit Pingjum zullen ons verrassen met het muzikale gedeelte. Er komt nog een briefje voor opgave maar noteer dit alvast in uw agenda.  
 
World Survants Diner

 
Spaardoosje actie

In de week van 27 febr. worden de spaardoosjes bezorgd.
Meer informatie in het menu Kerk in actie
 
Vrolijk Theater

meer
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.