PKN
Protestantse Gemeente Witmarsum
 
De Victoriustsjerke

De Victoriustsjerke
In heap ynformaasje oer stichting, tsjerke en foardering fan de grutte ferbouwing is te finen op: https://www.victoriuskerkpingjum.nl/

Hjir falt te lêzen oer histoarje, beleid, ferbouwing ensafuorthinne. Der is ek in kopke wêr ’t it Stichtingsbestjoer jim spesiale oandacht foar freegje wol: donateur?! Lês it ris troch, wolle wy jim freegje. In bydrage – grut of lyts – is tige wolkom.

Victoriustsjerke
Grote Buren 8
8749 GE  PingjumStichting Victoriuskerk Pingjum
L. Scheltesstraat 32
8749 GV  Pingjum

Herke Giliam (voorzitter)
06-42173714
info@victoriuskerkpingjum.nl

 

terug
 
 
 

Eredienst Trijeris Ien
datum en tijdstip 21-04-2024 om 11.00 De Hoekstien
meer details

Eredienst Trijeris Ien
datum en tijdstip 28-04-2024 om 09.30 Koepelkerk
meer details

 
Gemeenteavond

Maandag 22 april houden we onze jaarlijkse gemeenteavond. Aanvang 19.45 uur.
 
 
   
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.