PKN
Protestantse Gemeente Witmarsum
 

donderdag 1 december 2022 t/m zaterdag 31 december 2022

Activiteiten deze maand


zondag 4 december Kindernevendienst

vrijdag 9 december vóór 17.00 uur inleveren copy nieuwsbrief

zondag 11 december 3e advent, Kindernevendienst, presentatie Jacob en Jeltje Joustra over projecten World Servants

vrijdag 16 december vóór 17.00 uur inleveren copy Nieuwsbrief

zondag 18 december 4e advent, Kindernevendienst

woensdag 21 december gespreksmiddag Aylva State over Lucas 1

vrijdag 23 december vóór 17.00 uur inleveren copy Nieuwsbrief

zaterdag 24 december 20.00 uur, kerstnachtdienst in de Victoriuskerk te Pingjum, m.m.v. de Harmonie
zaterdag 24 december 21.30 uur, kerstnachtdienst in de Koepelkerk m.m.v. het Koor Scheppingsgave

zondag 25 december, 1e Kerstdag, Kindernevendienst

donderdag 29 december 15.00 uur Moderamen

vrijdag 30 december vòòr 17.00 uur inleveren copy nieuwsbrief

Vòòr 1 januari 2023 eventueel aanmelden voor de alphacursus in Arum bij:
ds. Marco Roepers marco@roepers.net 0515-235353 of bij
ds. Tytsje Hibma thibma@hetnet.nl / 0611404591.
Zie voor meer informatie over de alpha cursus op de website of in het kerkblaadje van december 2022.

 

terug
 


 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.