PKN
Protestantse Gemeente Witmarsum
 
Welkom

Uitleg logo. Het kruis in de midden met de vredesduif. De boog symboliseert niet alleen de geestelijke verbinding van de drie dorpen, maar ook de geografische verbinding door de “Gulden Halsbân”
Welkom
Welkom op de internetsite van de Protestantse Gemeente Trijeris Ien.

Wie zijn wij? De officiële naam van onze gemeente, Trijeris Ien, is gekozen bij de fusie van de Protestantse Gemeenten van Witmarsum en Pingjum-Zurich in het voorjaar van 2017. De naam verwijst naar onze drie dorpen en bovenal naar de Drie-eenheid: Vader, Zoon en Heilige Geest.

Wij willen een open en spontane uitnodigende geloofsgemeenschap zijn, waarin we elkaar en onszelf herkennen in geloof, hoop en liefde. Waarin alle leden meetellen en onze aandacht en zorg ook uitgaan naar mensen, die minder zichtbaar deel zijn van onze gemeente. Een kerk waar de zondagse eredienst aanspreekt.

Wij willen een dynamische kerkgemeenschap zijn, een plek waar iets gebeurt, midden in de maatschappij. Waar ruimte en respect is voor diverse manieren van geloofsbeleving.

Wij willen een kerk zijn met aantrekkingskracht. Waar wordt omgezien naar elkaar en waar tijd is voor God en elkaar. Wij willen een kerk zijn waar ruimte is voor communicatie en dialoog. Een kerk waar de behoeften van mensen serieus worden genomen.

Ons contactadres: pkn.trijeris.ien@gmail.com
 

Bloemengroet

Tijdens de zondagse eredienst staat er altijd een prachtige bos bloemen op de avondmaalstafel. Na afloop van de dienst wordt deze met een hartelijke groet van onze gemeente bij een gemeentelid of bij een gezin bezorgd.

De bloemengroet is een teken van verbondenheid ingeval van ziekte en andere verdrietige omstandigheden, of juist van heuglijke gebeurtenissen zoals de geboorte van een kind of een huwelijksjubileum.

Tiny van Dijk
Menno Simonsstraat 26
8748 AK  Witmarsum
0517-532021
aceekhof@home.nl

 
 
 
 

Eredienst Trijeris Ien
datum en tijdstip 10-03-2024 om 11.00 uur De Hoekstien
meer details

Eredienst Trijeris Ien
datum en tijdstip 17-03-2024 om 11.00 uur De Hoekstien
Doopdienstmeer details

 
Met vallen en opstaan

Met vallen en opstaan
Veertigdagenproject – kindernevendienst
Met vallen en opstaan gaan we in zeven verhalen samen met Petrus op weg naar Pasen. Elke zondag staan we stil bij een scène waarin Petrus – met vallen en opstaan – Jezus volgt.

Op de volgende zondagen is er kindernevendienst:

 
18 februari De Hoekstien 9:30
 25 februari De Hoekstien 9:30
 3 maart De Hoekstien 9:30
10 maart De Hoekstien 11:00
17 maart De Hoekstien 11:00
24 maart De Hoekstien 9:30
31 maart Koepelkerk –  1e Paasdag 10.30  meer
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.