PKN
Protestantse Gemeente Witmarsum
 
Welkom Welkom
Welkom op de internetsite van de Protestantse Gemeente Trijeris Ien.

Wie zijn wij? De officiële naam van onze gemeente, Trijeris Ien, is gekozen bij de fusie van de Protestantse Gemeenten van Witmarsum en Pingjum-Zurich in het voorjaar van 2017. De naam verwijst naar onze drie dorpen en bovenal naar de Drie-eenheid: Vader, Zoon en Heilige Geest.

Wij willen een open en spontane uitnodigende geloofsgemeenschap zijn, waarin we elkaar en onszelf herkennen in geloof, hoop en liefde. Waarin alle leden meetellen en onze aandacht en zorg ook uitgaan naar mensen, die minder zichtbaar deel zijn van onze gemeente. Een kerk waar de zondagse eredienst aanspreekt.

Wij willen een dynamische kerkgemeenschap zijn, een plek waar iets gebeurt, midden in de maatschappij. Waar ruimte en respect is voor diverse manieren van geloofsbeleving.

Wij willen een kerk zijn met aantrekkingskracht. Waar wordt omgezien naar elkaar en waar tijd is voor God en elkaar. Wij willen een kerk zijn waar ruimte is voor communicatie en dialoog. Een kerk waar de behoeften van mensen serieus worden genomen.

Ons contactadres: pkn.trijeris.ien@gmail.com
 

Bloemengroet

Tijdens de zondagse eredienst staat er altijd een prachtige bos bloemen op de avondmaalstafel. Na afloop van de dienst wordt deze met een hartelijke groet van onze gemeente bij een gemeentelid of bij een gezin bezorgd.

De bloemengroet is een teken van verbondenheid ingeval van ziekte en andere verdrietige omstandigheden, of juist van heuglijke gebeurtenissen zoals de geboorte van een kind of een huwelijksjubileum.

Tiny van Dijk
Menno Simonsstraat 26
8748 AK  Witmarsum
0517-532021
aceekhof@home.nl

 
 
 
 

Eredienst Trijeris Ien
datum en tijdstip 02-04-2023 om 11.00 uur De Hoekstien
Palmzondagmeer details

Eredienst Trijeris Ien
datum en tijdstip 06-04-2023 om 19.30 uur Koepelkerk
Witte donderdagmeer details

 
Jubileumconcert

Jubileumconcert Scheppingsgave
Zondag 23 april 15.30 uur in de Koepelkerk
Toegang gratis. Bij de uitgang collecte

 
 
paasontbijt

Paasontbijt zondag 9 april 09.00 uur
Geef u snel op,
Opgave strookje staat in het kerkblad.
Mag ook per mail naar Marijke Baarda. Mail adres: marijkebaarda@ziggo.nl


 
 
Koffie-ochtend

Er wordt op maandag 3 april een koffie-ochtend gehouden in de Hoekstien.
Vanaf kwart voor 10 staat de koffie klaar. Iedereen is van harte welkom.
verdere datums zijn: 1 mei, 5 juni, en 3 juli
 
Veertigdagenproject: Wie? Wat? Waar! Op zoek naar wie Jezus is

meer
 
Spaardoosje actie

In de week van 27 febr. worden de spaardoosjes bezorgd.
Meer informatie in het menu Kerk in actie
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.