PKN
Protestantse Gemeente Witmarsum
 
Mededelingen in de corona tijd Mededelingen in de corona tijd
 kerkdiensten in corona-tijd

Kerkdiensten  

De anderhalve-meter-maatregel maakt, dat we in onze kerken 50-60 mensen kunnen ontvangen. Mensen uit één huishouden kunnen naast elkaar zitten, maar hebben samen ook weer 1,5 meter afstand tot andere huishoudens. 
Hoe weet u nu waar u kunt zitten? Daarvoor zijn er coördinatoren, die u wijzen waar u kunt zitten.
Voor vanaf 11 oktober moet u zich weer op
geven bij de scriba: Siem Elzinga, de Muonts 22, tel. 531805, e-mail siem1940@ziggo.nl 


Bij binnenkomst wordt u voor de zekerheid gevraagd  om uw handen te desinfecteren. En wilt u, als u daarvoor even moet wachten, ook de 1,5 meter afstand houden?
U kunt uw liedboek thuis laten, want er zullen liturgieën zijn. De liturgie van de diensten staan ook op de website in het menu "nieuwsbrief"

En verder mogen we voorlopig nog niet zingen, maar een aantal mensen van Scheppingsgave willen dat voor ons doen. Zij zingen voor ons de liederen, uiteraard met ruime afstand.
We kunnen ons voorstellen, dat u, ondanks al deze maatregelen, toch het risico te groot vindt om te komen. Jammer, maar daar heeft u ongetwijfeld goede redenen voor. 
Maar, als u gezond bent, kijken we ernaar uit om u weer te ontmoeten in de kerkdiensten.


Collecten.
Ook als u de kerkdiensten niet kunt bezoeken kunt u deelnemen aan de collecten. 

U kunt uw bijdrage storten op
rekening nummer NL17 RABO 0371 504 996
Wij vragen u duidelijk aan te geven voor welke collecte de bijdrage bestemd is. De bestemmingen van de collecten zijn per zondag staan op de nieuwsbrief

We hopen van harte dat u aan onze oproep gehoor zult geven en een bijdrage zult willen overmaken naar Kerk, Diaconie en ZWO


Lees meer in de nieuwsbrief van de protestanse kerknederland

https://petrus.protestantsekerk.nl 
terug
 
 
 

Eredienst Trijjeris Ien
datum en tijdstip 01-11-2020 om 11.00 uur Koepelkerk
meer details

Eredienst Trijjeris Ien
datum en tijdstip 08-11-2020 om 09:30 uur Hoekstien
meer details

Eredienst Trijjeris Ien
datum en tijdstip 15-11-2020 om 09:30 uur De Hoekstien
meer details

 
Afscheid

Degene die afscheid wil nemen van ds.P.Wattèl en de dienst niet kan bijwonen kan tussen 13.00 en 14.00 uur  dat nog doen in  de Hoekstien.  Ds.P.Wattèl zal daar dan zijn.

U moet zich wel opgeven bij Siem Elzinga voor zaterdag 31 oktober om 18.00 uur. Per mail aan siem1940@ziggo.nl of telefonisch 0517531805.

Namens de kerkenraad,

Siem Elzinga en Sjoerd Kooistra

 
NIET ALLEEN

Steeds meer mensen worden getroffen door de gevolgen van het coronavirus (COVID-19). Door de verspreiding van het virus komen veel initiatieven los bij lokale kerken en (christelijke) maatschappelijke organisaties.

De komende tijd zullen veel mensen onze hulp nodig hebben.

Met #Nietalleen verbinden we de talloze lokale hulpinitiatieven aan hulpvragers en aan elkaar. De hulpvraag en het hulpaanbod wordt door één van de samenwerkende organisaties opgepakt en doorgestuurd naar een organisatie bij jou in de buurt. Zo helpen we elkaar in deze bijzondere tijd, want je bent #Nietalleen.

Lees www.nietalleen.nl

 
 
Doukas voedselactie 2020

meer
 
kerkomroep

meer
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.