PKN
Protestantse Gemeente Witmarsum
 
Mededelingen in de corona tijd Mededelingen in de corona tijd
 kerkdiensten in corona-tijd

Een paar maanden mochten we geen zondagse kerkdiensten houden. Het moderamen heeft besloten, dat we voorzichtig kunnen opstarten. We beginnen weer op zondag 12 juli, voorlopig alleen de ochtenddiensten. 

Omdat de zitplaatsen in de Hoekstien gemakkelijk anders geordend kunnen worden dan we gewend zijn, beginnen we vier weken in de Hoekstien. Daarna zal ook de Koepelkerk weer gebruikt worden.

De anderhalve-meter-maatregel maakt, dat we 50-60 mensen kunnen ontvangen. Mensen uit één huishouden kunnen naast elkaar zitten, maar hebben samen ook weer 1,5 meter afstand tot andere huishoudens. 
Hoe weet u nu waar u kunt zitten? Daarvoor zijn er coördinatoren, die u wijzen waar u kunt zitten. Wij denken, dat we voldoende zitplaatsen hebben om iedereen, die weer naar de kerkdienst wil komen, een stoel te kunnen bieden. Alleen we weten dat niet zeker.
Om te voorkomen, dat we mensen op het laatste moment moeten weigeren, hebben we besloten, dat mensen zich aanmelden. Dan weet u zeker, dat er plek is. En wij weten zeker, dat we niet iemand naar huis hoeven sturen.


U kunt u aanmelden via e-mail (siem1940@ziggo.nl) of telefonisch elke vrijdag van 14.00-18.00u. bij Siem Elzinga (531805). We gaan er vanuit, dat er voor iedereen plek is, maar we weten het niet zeker.

Bij binnenkomst wordt u voor de zekerheid gevraagd naar uw gezondheid en wordt u gevraagd om uw handen te desinfecteren. En wilt u, als u daarvoor even moet wachten, ook de 1,5 meter afstand houden?
U kunt uw liedboek thuis laten, want er zullen liturgieën zijn.

En verder mogen we voorlopig nog niet zingen, maar een aantal mensen van Scheppingsgave willen dat voor ons doen. Zij zingen voor ons de liederen, uiteraard met ruime afstand.
We kunnen ons voorstellen, dat u, ondanks al deze maatregelen, toch het risico te groot vindt om te komen. Jammer, maar daar heeft u ongetwijfeld goede redenen voor. 
Maar, als u gezond bent, kijken we ernaar uit om u weer te ontmoeten in de kerkdiensten.


Collecten.
Ook als u de kerkdiensten niet kunt bezoeken kunt u deelnemen aan de collecten.

U kunt uw bijdrage storten op
rekening nummer NL17 RABO 0371 504 996
Wij vragen u duidelijk aan te geven voor welke collecte de bijdrage bestemd is

We hopen van harte dat u aan onze oproep gehoor zult geven en een bijdrage zult willen overmaken naar Kerk, Diaconie en ZWO


Lees meer in de nieuwsbrief van de prtestanse kerknederland
https://petrus.protestantsekerk.nl 
terug
 
 
 

Eredienst Trijeris Ien
datum en tijdstip 16-08-2020 om 09:30 uur De Hoekstien
Op 16 augustus is er een open luchtdienst bij de familie E.Giliam Nesserlaan 3
In deze dienst zal Jildou Geartsje gedoopt worden.
De voorganger is da. T. Hibma van Kimswerd.
De dienst begint om 09.30 uur.

In verband met de organisatie is het nodig dat u zich vrijdag 14 augustus voor 17.00 uur aanmeld bij Siem Elzinga mailadres: siem1940@ziggo.nl
U kunt ook 0517-531805 bellen.

De dienst wordt in de tuin naast de boerderij gehouden, te bereiken via achterkant erf boerderij.
Parkeren fietsen achter boerderij, kom je met de auto dan achter aardappelloods.meer details

Eredienst Trijeris Ien
datum en tijdstip 23-08-2020 om 09:30 uur Koepelkerk
meer details

Eredienst Trijeris Ien
datum en tijdstip 30-08-2020 om 09:30 uur Koepel
Koepelmeer details

 
Een prachtig orgel concert in de Koepelkerk

Koepelkerk Witmarsum, zaterdag 12 september 2020, 16.00 uur 
Thema: Het theatrale orgel
Gastspelers: Saxofonist Chris Corstens en acteur Martin de Nooij

Kaartjes kunnen besteld worden via:
marijkebaarda@ziggo.nl
  meer
 
Fryslan foar Rwanda

Tot 2022 gaan veel Friese kerken aan de slag voor Rwanda: Fryslân foar Rwanda!
Meer weten, gan naar http://Kerkinaktie.nl

Klik op onderstaande link voor een film

http://vimeo.com/311692695
 
Poster

Vanaf 12 juli zijn er weer kerkdiensten. Voor zowel De Hoekstien als de Koepelkerk zijn gebruikersplannen gemaakt. Deze plannen staan op deze website bij de betreffende kerkdiensten

Deze poster is een initiatief van ds.Anne Meta Kobes van de protestanse gemeente Heerenveen.
De woorden uit 1 Korinte 13 vers 7 liggen als basis onder deze poster
Door de liefde verdraag je alles wat er met je gebeurt.Door de liefde blijf je volhouden
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.