PKN
Protestantse Gemeente Witmarsum
 
kerkdeurnieuwsbrief

gospelkoor "Sjammasj" uit Leeuwarden. 17 november 10.00 uur
kerkdeurnieuwsbrief
Nieuwsbrief TRIJERIS IEN
Tiende jaargang nummer 40

Dienst 20 oktober: 09.30 in De Hoekstien
Voorganger: ds. R. Praamsma,
Ouderling: Sjoerd Kooistra
Diaken: Sjouke Elgersma
Lector: Sjoerd Meekma
Organiste: Ali Geel-Lof, koster Pier van Dijk

Collecten:
1. Werelddiaconaat
2. Kerk
Bij de uitgang voor de Instandhouding van het Pastoraat

Kindernevendienst Klazina Plantenga


Dienst 20 oktober: 14.30 uur in Aylva State Witmarsum
Voorganger ds. H. Strubbe
Ouderling Jaap Roorda
Diaken Yvonne Roorda
Organiste Lieske Reitsma,

Collecten:
1. Werelddiaconaat
2. Kerk

Collecte Werelddiaconaat:

Bendejongeren opgeleid tot topkok in Colombia
In de sloppenwijken van Bogotá komen jongeren heel gemakkelijk in aanraking met drugs en zware criminaliteit. Kerk in Actie zet hen met een ambitieus project op een ander spoor. In één van de gevaarlijkste wijken is een kookschool gestart waar kansarme jongeren een opleiding tot kok kunnen volgen.

Ze leren hoogwaardige en gezonde gerechten te bereiden met lokale producten. Per jaar is er voor 200 jongeren plaats op de kookschool. De school werkt samen met twintig restaurants, waar jongeren stage kunnen lopen en na hun opleiding kunnen werken. Anderen worden geholpen om zelf een kleinschalig eethuis te beginnen.

Onder de leerlingen bevinden zich zowel ex-FARC soldaten als slachtoffers van het gewapend conflict in Colombia. Door samen een opleiding te volgen, leren vroegere tegenstanders met elkaar samen te werken.

De kookschool draagt hiermee bij aan het belangrijke proces van vrede en verzoening.
Met de opbrengst van deze collecte steunt Kerk in Actie het werk voor jongeren in Colombia en andere werelddiaconale projecten. Helpt u mee?
Meer informatie op www.kerkinactie.nl/kookscholencolombia

Dienst volgende week: zondag 27 oktober, 09.30 uur, Koepelkerk, voorganger ds. A. Buijs

Nieuws van de kerkenraad:
De aangekondigde ‘Eredienst Anders’ op 10 november gaat niet door. Door organisatorische omstandigheden moest de commissie een andere datum en zanggroep regelen. Maar gelukkig is er, mede door de medewerking van de kerkenraad, een andere datum gevonden. De dienst zal nu gehouden worden op zondag 17 november om 10 uur in de Hoekstien met medewerking van  gospelkoor "Sjammasj" uit Leeuwarden. Vanaf half tien is er koffie met wat lekkers.

Nieuws uit de gemeente:
Mevr. I. van den Berg-Roedema, Zurich, is weer thuis.

Nieuwsbrief:
Berichten voor de volgende nieuwsbrief voor vrijdag 25 oktober, 17.00 uur,
naar Tineke Dijkstra, Oosterstraat 21, tel.531966, e-mail

 
terug
 
 
 

Protestantse Gemeente "Trijjeris Ien''
datum en tijdstip 20-10-2019 om 09.30 uur in De Hoekstien.
meer details

Protestantse Gemeente "Trijjeris Ien''
datum en tijdstip 20-10-2019 om 14.30 uur in ''De Ontmoeting '' van Alva State
meer details

Protestantse Gemeente "Trijjeris Ien''
datum en tijdstip 27-10-2019 om 09.30 uur in de Koepelkerk
meer details

 
Open koffieochtend te Sneek
meer
 
Bijbelzondag

meer
 
Dorkas Voedselactie 8 en 9 november

meer
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.