PKN
Protestantse Gemeente Witmarsum
 
kerkdeurnieuwsbrief

Efter sletten doarren
kerkdeurnieuwsbrief
 
 Geliefde gemeenteleden, hemelse broers en zussen,
Het einde is in zicht.
Dat wil zeggen, vanaf 12 juli willen we weer graag samen op zondagmorgen onze geloofsgemeenschap vieren. We gaan het proberen. Er is nagedacht over hoe u, alleen of als huishouden, het beste over de kerkzalen verdeeld zou kunnen worden. Daaruit kwam, dat we de eerste weken het beste in de Hoekstien kunnen beginnen, en daarna de Koepelkerk erbij nemen. U zult dat kunnen lezen in de volgende “Mei-inoar op ‘en Paad”. U zult daar ook in kunnen lezen, dat u uw liedboek kunt thuis laten (er komt voorlopig voor elke dienst een liturgie), dat er coördinatoren zijn, die u het meest veilig naar uw zitplaats begeleiden en dat van u gevraagd wordt of u zich wilt aanmelden op vrijdagmiddag per e-mail of telefonisch. Maar dat leest u ook allemaal in het komende kerkkrantje. Maar ik hoop vooral, dat u gezond en fit genoeg bent om te komen!
Daarna komt ook weer de gewone nieuwsbrief. Dit is dus de laatste nieuwsbrief met leesdienst, want we hopen u natuurlijk weer op zondagmorgen te kunnen verwelkomen.

Kleine taak
Wij zoeken nog een aantal coördinatoren (m/v) om mensen te ontvangen en naar hun plaats te begeleiden. Doet u mee? Geeft u zich dan op bij Siem Elzinga (tel. 531805 of siem1940@ziggo.nl)

Uit onze gemeente:
Op 4 juli hoopt de fam. Folkertsma - van Houten, Pibemalaan 1, Pingjum, 40 jaar getrouwd te zijn. Alvast van harte gefeliciteerd! 

En zoals elke week wil ik u ook bij deze vragen om een bijdrage aan de collecte, die we missen nu we niet als geloofsgemeenschap kunnen samenkomen.
De collectes voor deze zondag zijn bestemd voor:
Kerk, Diaconie en Pastoraat
U kunt uw bijdrage storten op rekeningnummer NL 17 RABO  03715 04 996 t.n.v. Prot. Gem. Witmarsum-Pingjum-Zurich. Wilt u duidelijk aangeven hoe uw bijdrage voor de verschillende doelen verdeeld moet worden?
We hopen van harte dat u aan onze oproep gehoor zult geven en een bijdrage zult willen overmaken.
Berichten voor volgende week kunt u tot vrijdag 10 juli 17.00u. doorgeven aan Siem Elzinga (tel. 531805 of siem1940@ziggo.nl)
Ik hoop, dat het u allen goed gaat!
Alfêst in goeie snein tawinske!
ds. Peter Wattèl


 
terug
 
 
 

Eredienst Trijjeris Ien
datum en tijdstip 05-07-2020
digitale dienstmeer details

Eredienst Trijjeris Ien
datum en tijdstip 12-07-2020 om 09:30 uur De Hoekstien
meer details

Eredienst Trijjeris Ien
datum en tijdstip 19-07-2020 om 09:30 uur De Hoekstien
meer details

 
Fryslan foar Rwanda

Tot 2022 gaan veel Friese kerken aan de slag voor Rwanda: Fryslân foar Rwanda!
Meer weten, gan naar http://Kerkinaktie.nl

Klik op onderstaande link voor een film

http://vimeo.com/311692695
 
Poster

Vanaf 12 juli zijn er weer kerkdiensten. Voor zowel De Hoekstien als de Koepelkerk zijn gebruikersplannen gemaakt. Deze plannen staan op deze website bij de betreffende kerkdiensten

Deze poster is een initiatief van ds.Anne Meta Kobes van de protestanse gemeente Heerenveen.
De woorden uit 1 Korinte 13 vers 7 liggen als basis onder deze poster
Door de liefde verdraag je alles wat er met je gebeurt.Door de liefde blijf je volhouden
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.