PKN
Protestantse Gemeente Witmarsum
 
kerkdeurnieuwsbrief

kerkdeurnieuwsbrief
Nieuwsbrief  TRIJERIS IEN
Tiende jaargang nummer 23

Dienst 16 juni  09.30 uur, Victoriustsjerke Pingjum.
Voorganger: ds. P. Wattèl
Ouderling: Jan Bouma
Diaken: Jan de Jong
Lector: Jan Bouma
Organiste: Lieske Reitsma
Koster: Piet Bouwhuijsen

Er is geen kindernevendienst
 
Collecten:
1. Diaconie
2. Kerk 
3. Bij de uitgang voor Instandhouding van het pastoraat

Bloemen:
De bloemen van vandaag gaan naar mevr. I van den Berg-Roedema, Gooyumerweg 2, Zurich

Dienst volgende week:
Zondag 23 juni,
09.30 uur in de Hoekstien Witmarsum, voorganger ds. P. Wattèl, viering H.A.
14.30 uur in Aylva State Witmarsum, voorganger ds. P. Wattèl, viering H.A.

Er is geen nieuws uit de kerkenraad en gemeente

Nieuwsbrief:
Berichten voor de volgende nieuwsbrief voor vrijdag 21 juni  2019, 17.00 uur doorgeven aan:
Tineke Dijkstra, Oosterstraat 21, tel.531966, e-mail


 
terug
 
 
 

Protestantse Gemeente "Trijjeris Ien''
datum en tijdstip 16-06-2019 om 09.30 uur in de Victoriuskerk te Pingjum
Vaderdagmeer details

Protestantse Gemeente "Trijjeris Ien''
datum en tijdstip 23-06-2019 om 09.30 uur in De Hoekstien.
Avondmaalmeer details

Protestantse Gemeente "Trijjeris Ien''
datum en tijdstip 23-06-2019 om 14.30 uur in ''De Ontmoeting'' van Aylva State
meer details

Protestantse Gemeente "Trijjeris Ien''
datum en tijdstip 30-06-2019 om 09.30 uur in de Koepelkerk
meer details

 
digitale editie inspiratieblad ''waai''
meer
 
mission possible

meer
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.