PKN
Protestantse Gemeente Witmarsum
 
kerkdeurnieuwsbrief

kerkdeurnieuwsbrief
Nieuwsbrief  TRIJERIS IEN
Tiende jaargang nummer 33

Dienst: 09.30 uur  in de Koepelkerk.
Voorganger: drs. J. L. de Haan van St. Annaparochie.
Ouderling: Jan Bouma.
Diaken: Jan de Jong
Lector: Sjoerd Meekma
Koster: Jan de Jong..
Organist: Tjittie Koopmans.

Collecten:
1.Diaconie
2.Kerk
Bij de uitgang voor de Instandhouding  van het Pastoraat

Dienst volgende week:
Zondag 1september om 09.30 in de Koepelkerk. Voorganger: Herke Giliam

Bloemen:
Deze gaan naar mevr. I. Leijendekker- Louwsma, G. Japiksweg 29, Witmarsum

Van de kerkenraad: ds. P. Wattèl is van 3-31 augustus met vakantie.

Nieuws uit de gemeente:

Tsjerkepaad 2019
Op zaterdag 24 augustus zijn Marijke Baarda en Pier van Dijk de vrijwilligers in de Koepelkerk en Arnold en Tiny Poortinga zijn dan aanwezig in it Skûltsjerkje in Pingjum.

Op 31 augustus zijn Jan en Baukje Bouma vrijwilligers in de Koepelkerk en ook kan de Koepeltoren dan worden beklommen. In it Skûltsjerkje in Pingjum heten Tjitske Noordenbos en Jan Meester u welkom. De kerken zijn open van 13.30 – 17.00 uur. De koffie en thee staat klaar. In de Koepelkerk wordt via een doorlopende videofilm informatie gegeven over de kunst in de kerk.

We wezen u al een paar keer op diverse kunstroutes, maar voor wie wat verder van huis wil is er onderstaande fietstocht op zaterdag 7 september a.s.
Fietstocht in Ost Friesland. Start: Jennelt.
De tocht is 65 km lang.  Men kan langs 19 dorpen met 23 kerken gaan. Er zijn bijzonder mooie monumentale kerken te bewonderen.  Degenen die veel willen fietsen kunnen de gehele afstand afleggen en met stempelkaarten de route volgen. Ook kunt u kiezen voor een gedeelte van de route en daarbij een aantal van de prachtige kerken rustig bezichtigen.  Men wil onze groep graag verwelkomen om 9.30 uur op het plein van Jennelt.
Navigatiegegevens:
Knyphausenstr. 5, 26736 Krummhörn (Jennelt). ( Of gewoon Jennelt centrum).
Wilt u meedoen? En/of weet u anderen enthousiast te maken? Graag opgeven voor 5 september via
Voor meer activiteiten zie ook: www.tsjerkepaad.nl.

Nieuwsbrief: berichten voor de volgende nieuwsbrief voor vrijdag 30 augustus, 17.00 uur, naar Tineke Dijkstra Oosterstraat 21, tel.531966, e-mail:

 
terug
 
 
 

Tsjerkepaad
datum en tijdstip 24-08-2019 om 13.30 uur
meer details

Protestantse Gemeente "Trijjeris Ien''
datum en tijdstip 25-08-2019 om 09.30 uur in de Koepelkerk
meer details

Moderamen
datum en tijdstip 29-08-2019 om 19.45 uur
meer details

Tsjerkepaad
datum en tijdstip 31-08-2019 om 13.30 uur
meer details

 
Ouderen midweek

meer
 
mission possible

meer
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.