PKN
Protestantse Gemeente Witmarsum
 
kerkdeurnieuwsbrief

kerkdeurnieuwsbrief
Nieuwsbrief TRIJERIS IEN
Elfde jaargang nummer 4Dienst zondag 2 februari. 09.30 uur dienst in de Koepelkerk
Voorganger ds. M. Visser. Dit is een dienst met als gasten doven en slechthorenden.
Ouderling: Johan van der Schaaf
Diaken: Tjitske van der Schaaf
Organiste: Tjittie Koopmans
Koster: Lieuwe Ypma

Collecten:
1. Werelddiaconaat 
2. Kerk
Bij de uitgang voor Instandhouding Pastoraat.

Kindernevendienst: Rianna Leijendekker en Klazina Haringa.


Dienst volgende week: 9 februari 10.00 uur in de Hoekstien.

Diensten 16 februari:
09.30 in de Hoekstien en 14.30 in Aylva State.
Voorganger in beide diensten ds. P. Wattèl en in beide diensten hopen we samen het
Heilig Avondmaal te vieren.

Bloemen: Deze gaan als groet namens de gemeente naar: Mevrouw De Boer,
Arumerweg 107, Witmarsum.

Nieuws uit de gemeente:
Klaske Stellingwerf is opgenomen in het ziekenhuis te Sneek (kamer 110).
Ook Jan de Jong is opgenomen in het ziekenhuis te Sneek (kamer 27)
Dirk-Jan Driebergen en Britt Zijlstra werden op 28 januari verblijd met de geboorte van een dochter Meije. Van harte gefeliciteerd. Dit geldt ook voor oma Corrie.

Voorstelling ‘Eindelijk Thuis’ van Simon en Zo 9 februari in de Hoekstien.
Op zondagochtend 9 februari 2020 (om 10.00 uur) is er weer een speciale kinderdienst voor kinderen vanaf 4 jaar in de Hoekstien in Witmarsum. Dit is geen gewone dienst maar de voorstelling ‘Eindelijk Thuis’ van Simon en Zo , www.simonenzo.nl

Eerst zou Vrolijk Theater een voorstelling geven, maar helaas, zij konden onverwacht toch niet komen. Gelukkig zijn Harrie en Fredie Nijhof van Simon en Zo bereid bij ons de voorstelling  ‘Eindelijk Thuis’ te komen spelen. Dit gaat over hetzelfde onderwerp: Over een jongen die zijn vader vraagt om zijn erfenis. Dan is hij rijk en vertrekt de wijde wereld in. Maar na een tijdje is het geld op en dan is het niet meer zo leuk. Daarom gaat hij terug naar huis. Harrie en Fredie spelen dit verhaal op een bijzondere manier, maar dit doen zij niet alleen. Zo nu en dan mogen ook kinderen uit de zaal meespelen!

Dus, ben je ook benieuwd naar het verhaal en  zou je misschien ook willen meespelen?
Kom dan zondag 9 februari om 10.00 uur samen met je ouders en/of pakes en beppes naar de Hoekstien in Witmarsum. Voor je kleine broertje of zusje is kinderopvang geregeld.
(Toegang is gratis, maar er is wel een collecte bij de uitgang.)

Nieuws van de kerkenraad:
woensdag 5 februari om 19.00 uur vergadert het moderamen, aansluitend om 20.00 uur vergadert de Pastorale Raad.

Maandag 17 februari is er om 19.45 uur groot huisbezoek in de Hoekstien,
(zie ook in Kerkblad)

Nieuwsbrief:
Berichten voor de volgende nieuwsbrief voor vrijdag 14 februari, 17.00 uur,
naar Siem Elzinga, de Muonts 22, tel. 531805, e-mail


Samuel hoort 's nachts een stem,
hoort een stem, die roept om hem.
Eli heeft hem zeker nodig,
maar zijn komst is overbodig.
Eli, die al bijna sliep,
Eli was het niet die riep.

2. Samuël hoort 's nachts een stem, hoort een stem, die roept om hem.
    Eli, die hem weer hoort komen, Eli weet, dit zijn geen dromen.
    't Is de God van Israël, en Hij roept om Samuël!

3. Samuël hoort 's nachts een stem, hoort een stem, die roept om hem.
    Samuël loopt door de tempel, Samuël knielt op de drempel.
    En daar wacht hij op Gods woord: Spreek Heer, want Uw dienstknecht hoort! 
terug
 
 
 

Groot huisbezoek
datum en tijdstip 17-02-2020 om 19.45 uur
meer details

Eredienst Trijjeris Ien
datum en tijdstip 23-02-2020 om 09:30 uur
Koepelmeer details

Moderamen
datum en tijdstip 27-02-2020 om 19.45 uur
meer details

 
UITNODIGING

meer
 
Ouderenmiddag 2020

meer
 
Groothuisbezoek

meer
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.