PKN
Protestantse Gemeente Witmarsum
 
kerkdeurnieuwsbrief kerkdeurnieuwsbrief
Nieuwsbrief TRIJERIS IEN
Elfde jaargang nummer 18

Dienst zondag 13 september om 09.30 uur in de Koepelkerk.
Voorganger da. A. Cluistra-Boschloo van Makkum.

Ouderling Yeme Dijkstra.
Diaken Tjitske van der Schaaf.

Organiste Tjittie Koopmans. 
Zangers Loek Bruinsma en Sjoerd Kooistra.

Koster Jan Visser.

Collecten: 
  1. JOP/eigen Jeugd 
  2. Kerk  en 
  3. Voor Instandhouding Pastoraat.
Dienst volgende week: 
Zondag 20 september om 09.30 uur in De Hoekstien.
Voorganger ds.J.A.de Waal van Nijland

Bloemen: 
Deze gaan als groet namens de gemeente naar mevr. L Hageman-Elgersma, Oosterstraat 49.

Uit de gemeente: 
Nagekomen bericht: Jaap en Morina Feenstra waren 19 juni 40 jaar getrouwd, alsnog van harte gefeliciteerd. Het adres is: 787 Jalan Stampin Tengah 6
 93350 Kuching Maleisië.

Nieuws van de kerkenraad:
Maandag 14 september om 15.00 uur, extra kerkenraadvergadering in de Hoekstien.

Zondag 27 september worden Piet Bouwhuijsen en Antje Postma-Brouwer bevestigd als diaken.

Voor de diensten in september hoeft u zich niet meer op te geven, wel wordt u vriendelijk verzocht uw naam op een lijst te schrijven die bij de ingang op een tafel ligt!

Wat betreft het zingen in de kerk voldoen zowel de Koepelkerk als de Hoekstien niet aan de eisen van het RIVM. Dus helaas mogen we niet zingen in de kerk.
We zijn blij en dankbaar dat enkele leden van Scheppingsgave hun medewerking aan de dienst wil geven.

Rectificatie: de dienst van 4 oktober is in de Hoekstien en niet in de Koepelkerk zoals abusievelijk in het kerkblad vermeld staat!
Tot onze spijt is er in verband met de Corona regels bij de doopdienst van 4 oktober geen plaats meer voor gemeenteleden! 

Nieuwsbrief: 
Berichten voor de volgende nieuwsbrief voor vrijdag 18 september, 17.00 uur, naar: Tineke Dijkstra Oosterstraat 21, tel.531966 e-mail tinekedijkstra21@home.nl 
terug
 
 
 

Eredienst Trijeris Ien
datum en tijdstip 27-09-2020 om 09:30 uur Koepel
Koepelmeer details

Eredienst Trijjeris Ien
datum en tijdstip 04-10-2020 om 09:30 uur De Hoekstien
Tot onze spijt is er in verband met de Corona regels bij de doopdienst van 4 oktober geen plaats meer voor gemeenteleden! 
 meer details

Eredienst Trijjeris Ien
datum en tijdstip 11-10-2020 om 09:30 uur Koepelkerk
meer details

 
Poster

Vanaf 12 juli zijn er weer kerkdiensten. Voor zowel De Hoekstien als de Koepelkerk zijn gebruikersplannen gemaakt. Deze plannen staan op deze website bij de betreffende kerkdiensten

Deze poster is een initiatief van ds.Anne Meta Kobes van de protestanse gemeente Heerenveen.
De woorden uit 1 Korinte 13 vers 7 liggen als basis onder deze poster
Door de liefde verdraag je alles wat er met je gebeurt.Door de liefde blijf je volhouden
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.