PKN
Protestantse Gemeente Witmarsum
 
Nieuwsbrief Nieuwsbrief
Nieuwsbrief TRIJERIS IEN - elfde jaargang nummer 20

Dienst vandaag zondag 27 september om 09.30 uur in de Koepelkerk.
In deze dienst treedt Jan de Jong af als diaken en worden Piet Bouwhuijsen en
Antje Postma-Brouwer bevestigd als diaken.
Voorganger ds. P. Wattèl
Organiste Tjittie Koopmans
Koster Jan Visser
Zangers Gerrit Tol en Sjoerd Kooistra

Collecten: 1. Vredeswerk, 2. Diaconie en 3. voor Instandhouding van het pastoraat.

Dienst volgende week:
Op zondag 4 oktober zullen Femke Tineke Leijendekker en Elbrich Ruurtje Leijendekker gedoopt worden.
De doopdienst van 4 oktober is in de Hoekstien en niet in de Koepelkerk zoals abusievelijk in het kerkblad vermeld staat!
Tot onze spijt is er in verband met de Corona regels bij deze doopdienst van 4 oktober
geen plaats meer voor gemeenteleden!
Collecten: 1. Kerk en Israel, 2. Diaconie en 3 voor Instandhouding van het pastoraat

Bloemen:
De bloemen van vandaag gaan naar fam. Gietema-Visser, Koudehuisterdijk 2,
zij waren op 19 september  40 jaar getrouwd.
En naar fam. Postuma-Smit,  Mr. de Vriesstraat 40/Bloemkamp,
zij waren op 25 september  50 jaar getrouwd.
 
Nieuws uit de gemeente:
fam. Postuma-Smit, Mr. de Vriesstraat 40/Bloemkamp waren op 25 september 50 jaar getrouwd. Nog van harte gefeliciteerd.


Nieuws van de kerkenraad:
Maandag 28 september vergadert het moderamen om 14.00 uur in de Hoekstien.
Woensdag 30 september vergadert de kerkenraad om 20.00 uur in de Hoekstien.

Wat betreft het zingen in de kerk voldoen zowel de Koepelkerk als de Hoekstien
niet aan de eisen van het RIVM. Dus helaas mogen we niet zingen in de kerk.
We zijn blij en dankbaar dat enkele leden van Scheppingsgave hun medewerking
aan de dienst wil geven.

Nieuwsbrief:
Berichten voor de volgende nieuwsbrief voor vrijdag 2 oktober, 17.00 uur,
Naar: Siem Elzinga, de Muonts 22, tel. 531805, e-mail siem1940@ziggo.nl 
 
lees meer »
 
Nieuwsbrief Nieuwsbrief
lees meer »
 
 
 

Eredienst Trijeris Ien
datum en tijdstip 27-09-2020 om 09:30 uur Koepel
Koepelmeer details

Eredienst Trijjeris Ien
datum en tijdstip 04-10-2020 om 09:30 uur De Hoekstien
Tot onze spijt is er in verband met de Corona regels bij de doopdienst van 4 oktober geen plaats meer voor gemeenteleden! 
 meer details

Eredienst Trijjeris Ien
datum en tijdstip 11-10-2020 om 09:30 uur Koepelkerk
meer details

 
Poster

Vanaf 12 juli zijn er weer kerkdiensten. Voor zowel De Hoekstien als de Koepelkerk zijn gebruikersplannen gemaakt. Deze plannen staan op deze website bij de betreffende kerkdiensten

Deze poster is een initiatief van ds.Anne Meta Kobes van de protestanse gemeente Heerenveen.
De woorden uit 1 Korinte 13 vers 7 liggen als basis onder deze poster
Door de liefde verdraag je alles wat er met je gebeurt.Door de liefde blijf je volhouden
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.