PKN
Protestantse Gemeente Witmarsum
 
Spaardoosje

Spaardoosje

Witmarsum, februari 2020

Betreft: campagne ‘Sta op!'


Geachte gemeenteleden,

Zoals voorgaande jaren ontvangt u aan het begin van de 40dagentijd weer een spaardoosje van Kerk in Actie. Wij vragen u om een extra gift voor het werk van Kerk in Actie.
De 4o dagentijd is de periode voor Pasen.

Van oudsher is dit een tijd van inkeer, bezinning en gebed. Wij staan stil bij het lijden van Jezus, maar ook bij het lijden van onze naasten dichtbij en ver weg. Samen met vele kerkelijke gemeenten en donateurs voeren we in deze belangrijke kerkelijke periode campagne.

Dit jaar is het thema: 'Sta OP!'
ln de 4Odagentijd staan we stil bij het leven van Jezus en leven we toe naar Pasen, het feest van zijn opstanding uit de dood. Jezus' opstanding geeft ons hoop en kracht om op te staan tegen de gebrokenheid in de wereld.

Als kerk zijn we een wereldwijde gemeenschap die het goede nieuws van Gods liefde deelt. Daarom roepen wij u op om als gemeente in beweging te komen en mee te doen met de 4Odagentijdcampagne' Sta OP !'.
Elke zondag in de 4Odagentijd én met Pasen staat er een project centraal.
We staan op voor:
  • Christelijke arbeidsmigranten in de Golfstaten,
  • Nederland; als kerk naar mensen toe,
  • Zuid-soedan; overleven in een burgeroorlog,
  • Nederland; vakanties met aandacht,
  • Ghana; nieuwe kansen voor straatmeisjes,
  • Nederland; jongeren doorleven het paasverhaal,
  • lndia; onderwijs geeft kansarme kinderen toekomst.
informatie over deze projecten vindt u op: www.kerkinactie.nl/40dagentijd
Met uw steun legt u een flinke basis onder ons werk, nu én in
terug
 
 
 

Eredienst Trijjeris Ien
datum en tijdstip 09-04-2020 om 14:30 uur Aylvastate
Aylva State Kerkdienst is digitaalmeer details

Eredienst Trijjeris Ien
datum en tijdstip 09-04-2020 om 19:30 uur Hoekstien
Kerkdienst is digitaalmeer details

Eredienst Trijjeris Ien
datum en tijdstip 10-04-2020 om 10:30 uur koepel
Koepel Kerkdienst is digitaalmeer details

 
Klokken liede as treast foar de mienskip

It binne ûnrêstige tiden, we wolle as tsjerke treast jaan. Minsken kinne net komme, dus komme we nei de minsken. We liede de klokken op 18, 25 maart en 1 april as stipe foar iensume minsken, mar ek foar de soarchferlieners, dus foar de mienskip. We wolle sjen litte dat we achter de minsken steane en ek treast jaan."
 
Paasontbijt

HELAAS, HET PAASONBIJT GAAT NIET DOOR meer
 
Paasproject kindernevendienst

 Volg het vervolg van de kindernevendienst door te klikken op het menu “kindernevendienst verhalen in een bijzondere tijd  meer
 
Spaardoosje

De spaardoosjes voor het 40dagentijdsproject worden, i.v.m. de uitbraak van het coronavirus, niet opgehaald!

De ZWO-commissie vraagt of u uw opgespaarde bijdrage over wilt maken op de rekening van de ZWO-commissie Witmarsum-Pingjum-Zurich: NL91 RABO 0119 3057 98, (inzake ZWO). We rekenen op uw begrip hiervoor en u wordt alvast bedankt voor uw bijdrage.
  meer
 
40 dagentijd

meer
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.