PKN
Protestantse Gemeente Witmarsum
 
Kerkproeverij

Kerkproeverij
kerkproeverij op 29 september: voor uw vrienden en buren
https://youtu.be/3O-4hM7p9FQ
We doen mee met de landelijke actie van de kerkproeverij. Je kent het wel: eerst zien/proeven, dan geloven. Het landelijke thema is “Een goed verhaal”. Daar kun je natuurlijk veel kanten me op, maar duidelijk is, dat wij als geloofsgemeenschap een goed verhaal hebben: Jaren geleden heeft onderzoek uitgewezen, dat gelovige mensen gemiddeld langer leven, dat ze gemiddeld minder psychische nood hebben en dat ze gemiddeld meer geven aan goede doelen. We hebben dus ècht een goed verhaal!
Dat komt ook omdat we elkaar niet veroordelen; we vinden onszelf niet beter dan een ander; we beseffen, dat ook wij ons leven en alles wat we daarin bereikt hebben, als geschenk van God gekregen hebben; de zorg voor elkaar staat bij ons hoog in het vaandel!


 
En dat alles kunnen we terugvoeren op de liefde, die we allemaal van God ontvangen. Het enige is, dat we daar wel voor open staan; maar dat is zo logisch als een beker water, wanneer je dorst hebt: Je moet hem wel zelf opdrinken. Bovendien is Jezus voor ons de bevestiging, dat God ook van ons houdt, en dat Hij een beter leven voor ons wil!
Een goed verhaal dus. Dat hebben we, en dat gunnen we anderen ook; niet omdat wij altijd al gelijk hadden, maar omdat we Gods liefde nu eenmaal niet voor onszelf kunnen houden!
Op 29 september zal de dienst bestaan uit goed zingbare liederen, gebeden en het verhaal van de verlamde man en zijn vrienden. Ook dat is een goed verhaal!
Kijk alvast om je heen wie je zou kunnen uitnodigen. Er is in elk geval koffie na de dienst!
Tot dan!

waar of niet waar?
“Twijfelt u wel eens?” En “Gelooft u het,   dat van de hemel?”
Dat zijn twee vragen, die ik binnen een week van verschillende gemeenteleden kreeg.
Lastige vragen.
Nou nee. De antwoorden zijn lastig.
De vraag over de twijfel ging verder: Twijfelt u wel eens ... aan wat ons altijd verteld is?
Daar twijfel ik wel aan. Of eigenlijk denk ik, dat met de Bijbel in de hand, ik inmiddels andere conclusies moet trekken, dan mij vroeger geleerd werd. Over jou/u kan ik geen oordeel vellen. En ik vind, dat ik persoonlijk geluk heb, dat ik zelf kan zoeken naar hoe betrouwbaar de antwoorden van vroeger waren en hoe betrouwbaar andere gedachten zouden kunnen zijn. U zult daar ongetwijfeld wel eens wat van oppikken uit een preek.
De vraag over wat er na ons leven gebeurt, wordt natuurlijk actueel naarmate je ouder wordt. Houdt het echt op, als je uit het leven wegvalt of wegglijdt?
Ofwel: gelooft u in de hemel?
Mijn antwoord is dan: Nee!
Maar ik geloof wel in God.


 
Ik heb daarover van de colleges van prof. Kuitert het volgende onthouden. Hij zei: “Als er geen hemel zou bestaan, dan zou God hem bedacht en gemaakt hebben voor alle Joden, die in de concentratiekampen zijn omgekomen.” Natuurlijk kunnen we hen aanvullen met heel veel andere mensen, die onrechtvaardig lijden.
Het gaat niet om het geloof in de hemel of in een hiernamaals, maar om het geloof in God; of beter gezegd: het gaat om het jezelf-toevertrouwen-aan-God. Als we ons toevertrouwen aan God, wat er ook moge gebeuren, dan hoeven we ons nergens zorgen over te maken en kunnen we al onze energie stoppen in onze zorg voor alle leven op aarde. Of we de hemel zullen zien? Wie weet, maar we zijn wel in Gods hand geborgen!

Jacqueline van der Waals
Onlangs noemde ik haar naam bij het zingen van “Wat de toekomst brengen moge”. Zij is de dichteres van dit geliefde lied. Voor zover ik wist, leed ze aan kanker en was blind. Dan spreekt het wel extra sterk, als je dit lied leest, waarin staat, dat ze haar ogen moedig opslaat naar het onbekende land. Ook andere beelden met “ogen” en “zien” krijgen dan een hele diepe lading.
Maar helaas. Ik werd op deze mededeling aangesproken. En hoewel ik niet de enige dwalende ben, blijkt nader onderzoek, dat er van blindheid bij Jacqueline van der Waals geen sprake. Althans het staat niet bij haar levensverhaal of bij de toelichting van dit lied vermeld. Wel leed ze haar laatste jaar aan maagkanker. Om andere redenen had ze geen gemakkelijk leven. Dat klinkt wel door in het lied, dat in ons nieuwe liedboek op nummer 913 staat.


 
terug
 
 
 

Protestantse Gemeente "Trijjeris Ien''
datum en tijdstip 20-10-2019 om 09.30 uur in De Hoekstien.
meer details

Protestantse Gemeente "Trijjeris Ien''
datum en tijdstip 20-10-2019 om 14.30 uur in ''De Ontmoeting '' van Alva State
meer details

Protestantse Gemeente "Trijjeris Ien''
datum en tijdstip 27-10-2019 om 09.30 uur in de Koepelkerk
meer details

 
Open koffieochtend te Sneek
meer
 
Bijbelzondag

meer
 
Dorkas Voedselactie 8 en 9 november

meer
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.