PKN
Protestantse Gemeente Witmarsum
 
Welkom

Welkom

Welkom op de internetsite van de Protestantse Gemeente ''Trijeris Ien''


De Roepnaam van onze gemeente ''Trijeris Ien'' is gekozen na de fusie met de Protestantse Gemeente van Witmarsum met Pingjum en Zurich in het voorjaar van 2017

Deze naam refereert aan de 3 dorpen en de Drie-eenheid, Vader, Zoon en Heilige Geest.

Wie zijn wij

Wij willen een open en spontane uitnodigende geloofsgemeenschap zijn, waarin we elkaar en onszelf herkennen in geloof, hoop en liefde.

Waarin alle leden meetellen en onze aandacht en zorg ook uitgaat naar mensen, die minder zichtbaar deel zijn van onze gemeente.
Een kerk waar de zondagse eredienst aanspreekt.
Wij willen een dynamische kerkgemeenschap zijn (er gebeurt iets) midden in de maatschappij. Waar ruimte en respect is voor de diverse geloofsbeleving.

Wij willen een kerk zijn met aantrekkingskracht. Waar wordt omgezien naar elkaar en tijd is voor God en elkaar.
Wij willen een kerk zijn waar ruimte is voor communicatie en dialoog. Een kerk waar de behoeften van mensen serieus worden genomen

 


Bloemengroet

Tijdens de zondagse eredienst staat op de avondmaals tafel altijd een prachtige bos bloemen. Na afloop van de dienst wordt deze met een hartelijke groet van onze gemeente bij een gemeentelid/familie bezorgd.

De bloemengroet is een teken van verbondenheid ingeval van ziekte en andere vervelende omstandigheden of bij heuglijke gebeurtenissen zoals geboorte of (jubileum)huwelijk.

Voor meer informatie, neem contact op met Tiny van Dijk. telefoon 0517-532021. Of mail: 

 

terug
 
 
 

Protestantse Gemeente "Trijeris Ien''
datum en tijdstip 17-12-2017 om 09.30 uur in De Hoekstien
meer details

Protestantse Gemeente "Trijeris Ien''
datum en tijdstip 17-12-2017 om 14.30 in ''De Ontmoeting'' van Aylva State
meer details

Friese Oecumenische Vredeslichtviering
datum en tijdstip 23-12-2017 om 19.00 uur
meer details

Moderamen
datum en tijdstip 28-12-2017 om 19.45 uur
meer details

 
Kerkbalans 2018

meer
 
Zingen in de kerk met Marcel & Lydia Zimmer

meer
 
Krystkuier yn Wytmarsum

meer
 
Nieuws van de diakonie
meer
 
Plusdiensten in Makkum

meer
 
Taizéreis Raad van Kerken Fryslân naar Basel

meer
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.