PKN
Protestantse Gemeente Witmarsum
 
ZWO ZWO

Projecten ZWO

Samen zorgdragen voor de kwetsbare mensen wereldwijd. Samen ons inzetten voor vrede en gerechtigheid. Dit zijn thema’s die de zendingscommissies, ZWO’s en diaconieën in de classis Franeker verbindt en samenbrengt. Tot 2022 gaan we aan de slag voor Rwanda; ’Fryslân foar Rwanda’(www.kerkinactie.nl/projecten/friesland-voor-rwanda), met de volgende projecten:

1. Landbouwprogramma zendingsdiaconessen (Zendingsdiaconessen Amerongen)
De doelstelling van het project is om kleine boeren/boerinnen toe te rusten met meer productieve duurzame landbouwmethoden. Per jaar kunnen 150 boeren deelnemen aan de opleiding. Voor de praktische training en voorlichting komen zij cursussen volgen op de voorbeeld boerderij. Nadat zij de opleiding op het voorbeeld terrein hebben gevolgd, worden zij in hun eigen omgeving nog regelmatig vanuit het programma begeleid en kunnen zij met praktische vragen ook altijd bij de voorlichters terecht (op het centrum of bij hen thuis).

Thema’s: voedselzekerheid, landbouw, verbeteren economische positie voor kleine boeren

2. Opvang en scholing van weeskinderen (Mwana Ukundwa)
In 1994 werden tijdens de genocide in Rwanda 1 miljoen mensen vermoord in honderd dagen tijd. Rose Mukankaka zat samen met haar man en kinderen verstopt in een huis in Butare. Zij overleeft met haar gezin de genocide, maar haar ouders niet. Rose besluit zich na de genocide in te zetten voor al die jonge kinderen, die zijn achtergebleven als wees. In 1995 richt ze in Butare de stichting Mwana Ukundwa op, wat in het Rwandees "geliefd kind" betekent. Rwanda telt bijna 230.000 weeskinderen. Tijdens de oprichting in 1995 waren kinderen vooral wees door de genocide. Tegenwoordig zijn de meesten wees door aids. Aidsvoorlichting is een belangrijke taak van de stichting.

Thema’s: onderdak en scholing aan kinderen, voorlichting Aids/HIV en huiselijk en seksueel geweld

3. Meer jongeren in de kerk (Presbyteriaanse Kerk in Rwanda)
Een aantal jaren geleden constateerde de Presbyteriaanse Kerk in Rwanda (EPR) dat er steeds minder jongeren naar de kerk kwamen. De jongeren gingen voor onderwijs of werk naar een andere stad
en sloten zich daar niet aan bij de kerk. Ze kwamen ook niet terug naar hun dorp of gemeente. De EPR kwam tot de conclusie dat de jongeren onvoldoende toegerust waren om goed om te gaan met grote uitdagingen in hun dagelijks leven, zoals werkloosheid, armoede en geweld.

Thema’s: jongeren,persoonlijke ontwikkeling en gemeenschapszin

In de classis Franeker is voor bovenstaande projecten inmiddels al € 30.237,11 opgehaald (febr. 2019). ZWO Witmarsum-Pingjum-Zurich wil zich de komende jaren ook voor deze projecten blijven inzetten. Helpt u mee met uw vrijwillige bijdrage? Steun dit werk en maak uw bijdrage over op NL91 RABO 0119 3057 98 ten name van Diaconie Protestantse Gemeente Witmarsum-Pingjum-Zurich, inz. ZWO. Alvast bedankt!

 

terug
 
 
 

Eredienst Trijeris Ien
datum en tijdstip 31-10-2021 om 11.00 uur De Hoekstien
meer details

Eredienst Trijeris Ien
datum en tijdstip 03-11-2021 om 19.30 De Hoekstien
meer details

Eredienst Trijeris Ien
datum en tijdstip 07-11-2021 om 11.15 uur De Hoekstien
meer details

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.