PKN
Protestantse Gemeente Witmarsum
 
Mededelingen in de corona tijd Mededelingen in de corona tijd
 kerkdiensten in corona-tijd

 Kerkdiensten 
Samen gemeente zijn, 
Om solidair te zijn met bedrijven en instellingen die vanwege het Corona virus de deuren moesten sluiten en op advies van onze classis predikant heeft het moderamen besloten om de kerkdiensten van tot nader bericht niet door te laten gaan.

Dit mede gezien het feit dat er in Witmarsum het virus rond dwaalt en door openstelling van de kerkdiensten het virus zijn gang kan gaan. IHet is een moeilijke beslissing geweest om niet met elkaar als gemeente bij elkaar te komen. We hopen dat u hiervoor begrip kunt opbrengen. 
   

In april gaat het moderamen opnieuw kijken hoe de situatie is en zal dan weer een besluit nemen en u hierover informeren in het kerkblad. Namens de kerkenraad wens ik u allen veel sterkte in deze moeilijke tijd en hopen dat u de diensten via Omroep Fryslân zult volgen.

Mocht er nieuws uit de gemeente zijn dan zult u dit via de nieuwsbrief op deze website kunnen volgen. Hebt u zelf nieuws wilt u dit dan aan uw wijkouderling of de scriba doorgeven. Wilt u een predikant spreken neem dan contact op met uw wijkouderling of de scriba.

In deze herderloze tijd is ds.L.Westra uit Lollum bereid gevonden om het crisis pastoraat op zich te nemen. We kunnen dus altijd een beroep op hem doen. In plaats van bloemen krijgt iedere week een gemeentelid een kaart als bemoediging.                                  


Kerkdiensten op televisie:  Omrop Fryslân 10.00 uur 

Collecten.
Ook als er geen kerkdiensten zijn kunt u deelnemen aan de collecten. 
U kunt uw bijdrage storten op
rekening nummer NL17 RABO 0371 504 996
Wij vragen u duidelijk aan te geven voor welke collecte de bijdrage bestemd is.
We hopen van harte dat u aan onze oproep gehoor zult geven en een bijdrage zult willen overmaken naar Kerk, Diaconie en ZWO


 \ Als het leven kantelt
Classispredikanten organiseren geloofgesprek over coronacrisis

Klik op onderstaande link voor meer informatie

https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/classispredikanten-organiseren-geloofsgesprek-over-coronacrisis/

 

 

terug
 
 
 

Eredienst Trijjeris Ien
datum en tijdstip 23-05-2021 om 09:30 uur De Hoekstien
meer details

Eredienst Trijjeris Ien
datum en tijdstip 30-05-2021 om 09:30 uur Koepelkerk
meer details

Eredienst Trijjeris Ien
datum en tijdstip 06-06-2021 om 11.00 uur De Hoekstien
meer details

 
Kerkenpad en Stichting Organum Frisicum

meer
 
NIET ALLEEN

Steeds meer mensen worden getroffen door de gevolgen van het coronavirus (COVID-19). Door de verspreiding van het virus komen veel initiatieven los bij lokale kerken en (christelijke) maatschappelijke organisaties.

De komende tijd zullen veel mensen onze hulp nodig hebben.

Met #Nietalleen verbinden we de talloze lokale hulpinitiatieven aan hulpvragers en aan elkaar. De hulpvraag en het hulpaanbod wordt door één van de samenwerkende organisaties opgepakt en doorgestuurd naar een organisatie bij jou in de buurt. Zo helpen we elkaar in deze bijzondere tijd, want je bent #Nietalleen.

Lees www.nietalleen.nl

 
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.