PKN
Protestantse Gemeente Witmarsum
 
Kerk in actie

Kerk in actie
Spaardoosjes Kerk in Actie:40 dagentijd.
Het thema van de 40 dagentijdcampagne 2023 is: "Uit liefde voor jou"


Uit liefde voor jou. Woorden die laten zien dat je voor iemand van betekenis wilt zijn. Dat ‘t je echt om die ander te doen is.
Jezus heeft ons laten zien hoe je dat kunt doen.
Hij gaf zijn tijd, zijn aandacht en zelfs zijn leven uit liefde voor mensen.
Zo inspireert Jezus ons tot op de dag van vandaag.
In de veertigdagentijd geven we zijn liefde door aan mensen dichtbij en ver weg.
Samen zijn we Kerk in Actie. Doet u ook mee?

In de week van 27 februari worden de spaardoosjes bezorgd.
Net als voorgaande jaren worden de doosjes NIET weer opgehaald, maar kunt u het toch gebruiken om te sparen.

Aan u wordt gevraagd om het bedrag van het opgespaarde geld in de week na Pasen over te maken op de rekening van de ZWO-commissie.
Witmarsum-Pingjum-Zurich: NL91RABO 0119305798 (inzake ZWO) o.v.v 40 dagentijdcampagne 2023.

Geen spaardoosje ontvangen?
U mag ook een gift overmaken op bovengenoemd banknummer.
Wilt u voortaan ook een spaardoosje ontvangen, dan kunt u dit doorgeven
aan Baukje Hibma: tel. 0517 531408 of via de mail: baukjehibma@gmail.com

Elke zondag in de veertigdagentijd en met pasen staat een project centraal, geinspireerd op de zeven werken van barmhartigheid.

Zondag 5 maart
Palestijnse christenen vormen een kleine gemeenschap in het Heilige Land: minder dan 2 procent van de bevolking is christen.
Kerk in Actie steunt het werk van verschillende organisaties in Palestina die lokale gemeenten ondersteunen, zowel bij bijbelstudie als bij diaconaal werk.

Woensdag 8 maart (biddag)
Noord-Ghana is een droog gebied. Het is moeilijk om hier rond te komen met landbouw, terwijl dat wel de belangrijkste bron van inkomsten is.
Veel mensen leven dan ook in armoede. Vrouwen proberen op allerlei manieren een bijdrage te leveren aan het inkomen.
Een van die manieren is het verzamelen en verwerken van kariténoten.
http://vimeo.com/145129207?embedded=true&source=vimeo_logo&owner=34798707

Zondag 12 maart
In Nederland zijn ruim 33.000 mensen gedetineerd en zitten een korte of langere gevangenisstraf uit.
Jezus vraagt ons niet te oordelen, maar barmhartig naar hen om te zien.
Daarom reiken we (ex-)gevangenen, tbs-patiënten en hun familie een helpende hand om te werken naar herstel.

Zondag 19 maart
Samen met kinderen én volwassenen ontdekken, vieren en eten. Met elkaar in het voetspoor van Jezus leren gaan.
Kliederkerk is een missionaire vorm van kerk-zijn waarin jong én oud op een creatieve manier de betekenis van bijbelverhalen ontdekken.Zondag 26 maart
In Bangladesh is de werkloosheid onder jongeren hoog. Dit komt onder meer doordat veel opleidingen niet aansluiten op wat de arbeidsmarkt vraagt.
Zo is er bijvoorbeeld een groot tekort aan goed opgeleide vakmensen en worden daarvoor jongeren uit India aangetrokken.

Zondag 2 april
Maar liefst zesduizend jongeren tussen de 10 en 17 jaar doen elk jaar in de week voor Pasen mee met de PaasChallenge.
Met dit spel, dat gemaakt is door de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk, leven de jongeren zich in de karakters uit het paasverhaal in.

Zondag 9 april
Vanwege de grote armoede en werkloosheid in Moldavië werken veel inwoners in het buitenland.
Dat betekent dat veel kinderen en ouderen alleen achterblijven.
Hoewel kerken maar weinig geld en vrijwilligers hebben, willen ze er voor deze kwetsbare kinderen en ouderen zijn.
http://vimeo.com/768492256?embedded=true&source=vimeo_logo&owner=34798707
 
terug
 
 
 

Eredienst Trijeris Ien
datum en tijdstip 02-04-2023 om 11.00 uur De Hoekstien
Palmzondagmeer details

Eredienst Trijeris Ien
datum en tijdstip 06-04-2023 om 19.30 uur Koepelkerk
Witte donderdagmeer details

 
Jubileumconcert

Jubileumconcert Scheppingsgave
Zondag 23 april 15.30 uur in de Koepelkerk
Toegang gratis. Bij de uitgang collecte

 
 
paasontbijt

Paasontbijt zondag 9 april 09.00 uur
Geef u snel op,
Opgave strookje staat in het kerkblad.
Mag ook per mail naar Marijke Baarda. Mail adres: marijkebaarda@ziggo.nl


 
 
Koffie-ochtend

Er wordt op maandag 3 april een koffie-ochtend gehouden in de Hoekstien.
Vanaf kwart voor 10 staat de koffie klaar. Iedereen is van harte welkom.
verdere datums zijn: 1 mei, 5 juni, en 3 juli
 
Veertigdagenproject: Wie? Wat? Waar! Op zoek naar wie Jezus is

meer
 
Spaardoosje actie

In de week van 27 febr. worden de spaardoosjes bezorgd.
Meer informatie in het menu Kerk in actie
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.