PKN
Protestantse Gemeente Witmarsum
 
De veertigdagentijd 2021

Tweede zondag van de veertigdagentijd
De veertigdagentijd 2021
Tweede zondag van de veertigdagentijd

‘God,
stemmen klinken
om hemelse momenten
vast te houden
Uw stem
wijst naar Jezus
Uw geliefde Zoon
Zijn stem wijst
de weg
naar U en onze naaste
hemelse momenten
handen en voeten
gegeven’

Bloemschikking
De armen reiken als het ware naar de hemel om zo drager te zijn van de stem uit de hemel en de stem die vanaf de aarde naar de hemel klinkt. De armen reiken naar de hemel en daarmee tegelijkertijd naar de mens naast je.

Teksten: Janneke Middeljans, Fotografie: Jaap Menses

Veertigdagentijd 2021
Er zijn zóveel mensen die wachten op een een warm woord, een goede daad, een beetje barmhartigheid. Sommigen wonen in Moldavië, anderen in Libanon. Weer anderen in Indonesië, Ghana, Zuid-Afrika of bij ons om de hoek.In de 40dagentijd staan we stil bij het leven van Jezus. Hij heeft ons laten zien wat barmhartigheid is: de hongerigen eten en de dorstigen drinken geven, de naakten kleden, de vreemdelingen onderdak bieden, de zieken verzorgen, de gevangenen bezoeken en de doden begraven.
Zo inspireert Hij ons tot op de dag van vandaag. Als ultieme daad van goedheid gaf Hij zijn leven en stond Hij op uit de dood. De hoop die dát geeft, geven we door: door barmhartig te zijn en goed te doen. Samen zijn we de kerk in actie

https://vimeo.com/475893836

Tweede zondag van de veertigdagentijd
Project Nederland. ''De dorstigen te drinken geven''In Nederland gaan er steeds minder mensen naar de kerk. Maar dat betekent niet dat er geen behoefte is aan zingeving. Kerken spelen hierop in met alternatieve vormen van kerk zijn. Hier delen ze het Evangelie op een manier die aansluit bij waar mensen naar op zoek zijn.
Pioniersplekken kunnen van start gaan in een nieuw gebied, zoals een nieuwbouwwijk. Het kan ook in een omgeving waar al een kerk is, maar dan gericht op mensen die niet (meer) in de kerk komen. Pioniers vormen een nieuwe christelijke geloofsgemeenschap waarbij de boodschap van het Evangelie niet losgelaten, maar op een andere manier gedeeld wordt. 
Nieuwe vormen van kerk-zijn

De afgelopen jaren zijn meer dan 150 pioniersplekken door heel Nederland ontstaan, nieuwe vormen van kerk-zijn die passen bij de omgeving. Ook Seinpost Slinge in Rotterdam is een nieuwe pioniersplek: een open en betrokken community rondom het christelijk geloof waar iedereen welkom is. Mensen komen er zowel door de week als op zondag samen. De mensen die komen zijn veelal mensen met gebroken levens, kwetsbaar en in moeilijke omstandigheden. Daarnaast is de pioniersplek maatschappelijk betrokken. Met verschillende activiteiten zet ze zich in voor het welzijn in de wijken Pendrecht en Zuidwijk in Rotterdam.

De Protestantse Kerk in Nederland ondersteunt deze pioniersplekken en nieuwe vormen van kerk. Ze staan altijd in verbinding met een bestaande gemeente, want ‘oude’ en nieuwe kerken hebben elkaar nodig. Kinderen en de veertigdagentijd
Voor de veertigdagentijd hebben wij bij de kinderen van de kindernevendienst een  Veertigdagenposter met luikjes en een bijbehorend  boekje met opdrachten gebracht met als thema: Een spoor van liefde.
Iedere zondag open je een luikje van de poster, waardoor je steeds meer de liefde van Jezus op het spoor komt.
We hebben nog een paar boekjes over. Heeft u belangstelling, stuur dan een mail naar kplantenga@ziggo.nl

Hartelijke groet,
Klazina PlantengaWaarom Pasen?
Deze video is voor kinderen tot 12 jaar. Hier wordt de betekenis van pasen uitgelegd. 
klik op onderstaande link om het filmpje te starten
https://vimeo.com/327879196

terug
 
 
 

Eredienst Trijjeris Ien
datum en tijdstip 07-03-2021
meer details

Eredienst Trijjeris Ien
datum en tijdstip 14-03-2021
meer details

Eredienst Trijjeris Ien
datum en tijdstip 21-03-2021 om 09:30 uur De Hoekstien
meer details

 
Kinderen in de veertigdagentijd

Voor de veertigdagentijd hebben wij bij de kinderen van de kindernevendienst een  Veertigdagenposter met luikjes en een bijbehorend  boekje met opdrachten gebracht met als thema: Een spoor van liefde.
Iedere zondag open je een luikje van de poster, waardoor je steeds meer de liefde van Jezus op het spoor komt.
We hebben nog een paar boekjes over. Heeft u belangstelling, stuur dan een mail naar kplantenga@ziggo.nl

Hartelijke groet,
Klazina Plantenga
 
 
Spaardoosje veertigdagentijd

meer
 
NIET ALLEEN

Steeds meer mensen worden getroffen door de gevolgen van het coronavirus (COVID-19). Door de verspreiding van het virus komen veel initiatieven los bij lokale kerken en (christelijke) maatschappelijke organisaties.

De komende tijd zullen veel mensen onze hulp nodig hebben.

Met #Nietalleen verbinden we de talloze lokale hulpinitiatieven aan hulpvragers en aan elkaar. De hulpvraag en het hulpaanbod wordt door één van de samenwerkende organisaties opgepakt en doorgestuurd naar een organisatie bij jou in de buurt. Zo helpen we elkaar in deze bijzondere tijd, want je bent #Nietalleen.

Lees www.nietalleen.nl

 
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.