PKN
Protestantse Gemeente Witmarsum
 
kerkenpad

Kerkenpad 2022
kerkenpad
Tsjerkepaad 2022
De kerken in Pingjum en Witmarsum doen weer mee aan Tsjerkepaad. Dit zijn de Koepelkerk en de Doopsgezinde kerk De Vermaning in Witmarsum en de Victoriuskerk en it Skûltsjerkje te Pingjum.
Tsjerkepaad 2022 is van 2 juli t/m 10 september op de zaterdagen van 13.30 tot 17.00 uur. It Skûltsjerkje in Pingjum is open van 14.00 tot 16.00 uur.

Behalve voor een praatje, een moment van stilte en bezinning of het opsteken van een kaarsje is er in al deze kerken iets bijzonders te zien. In de Koepelkerk in Witmarsum zijn de eerste eilanden te zien van de Menno Simons expositie. Uiteindelijk komen er 6 eilanden in de Koepelkerk en 2 in de Victoriuskerk te Pingjum.
Uitgangspunten van de expositie zijn:
-     historie koppelen aan de tegenwoordige tijd
-     uitnodigen tot persoonlijke vragen: hoe verhoud ik mij tot de ander, de omgeving, tot alle organismen in het grote geheel
-     nadenken over: leefbaar klimaat, niet meer nemen dan nodig is, “nieuwe mens” worden

We leven momenteel in een tijdperk van individualisme en materialisme en we zijn de onderlinge verbondenheid met de natuur en met elkaar kwijt geraakt. In die zin is het goed om na te denken over de betekenis van grondwaarden als soberheid, geweldloosheid, zorg voor elkaar en voor de omgeving. De expositie wil aangeven dat er ook ruimte voor twijfel mag zijn (er zijn meerdere waarheden), moed en lef om te kiezen, maar wil niet belerend zijn. De tentoonstelling moet uitnodigen om stil te staan bij de vraag: waar sta je zelf?

Per eiland zal een concreet object of ritueel worden belicht en er worden verhalen verteld, maar  omgekeerd kunnen bezoekers ook hun eigen verhaal kwijt. We hopen tijdens de komende Tsjerkepaadperiode al een klein stukje van de expositie te kunnen laten zien. Het geheel zal medio 2023 klaar zijn.

In de Doopsgezinde Vermaning in Witmarsum hangen enkele foto’s en er is een boekje beschikbaar met de bijbehorende verhalen. Ook hierbij ligt de nadruk op de ontmoeting met de ander, maar even zitten en stil zijn is ook een optie.

De Victoriuskerk is de afgelopen jaren ingrijpend verbouwd om de kerk geschikte te maken voor multifunctioneel gebruik. De kerk blijft beschikbaar voor kerkdiensten, maar het bestuur van de Stichting Victoriuskerk werkt samen met de Stichting “Gouden Land”. Gouden Land is een initiatief van 5 dorpen rond de Marneslenk, te weten Witmarsum, Arum, Kimswerd, Pingjum en Zurich.

De Stichting Gouden Land heeft de Victoriuskerk op het oog als centrale ontmoetingsplek voor haar activiteiten. Onder meer zijn er vastomlijnde plannen voor het inrichting van een permanente, eigentijdse tentoonstelling. Landschapshistorie, kerkgeschiedenis, dorpsgeschiedenis krijgen er een plek, maar er is ook focus richting heden en toekomst. Verschillende transities in het landgebruik, toerisme, klimaat (zeespiegelstijging) willen in beeld en discussie worden gebracht. Het is zeker de moeite waard om een kijkje te nemen in de verbouwde Victoriuskerk.

In it Skûltsjerkje in Pingjum is een film over het leven van Menno Simons te zien.

De gezamenlijke kerken geven een stempelkaart uit, die tijdens Tsjerkepaad 2022 in alle genoemde kerken verkrijgbaar is. Voor een volle stempelkaart (na een bezoek aan de vier kerken) krijgt u een zakje bloemenzaad. Daarnaast zijn er ook nog wandel- en fietsroutes in de kerken verkrijgbaar, kan  op bepaalde zaterdagen de toren van de Koepelkerk worden beklommen en zijn er orgelbespelingen.  

De orgelbespelingen zijn op 2/7, 23/7, 13/8 en 3/9 van 15.30 – 16.00 uur. De toren beklimmen in de Koepelkerk kan op 9 juli, 6 augustus en 3 eptember. Dit onder begeleiding en eigen verantwoordelijkheid.
Kijk ook eens op de website www.tsjerkepaad.nl. Hier zijn de kerken vermeld die meedoen aan Tsjerkepaad en ook vele activiteiten zoals exposities, concerten, wandelingen en fietstochten.

 
terug
 
 
 

Eredienst Trijeris Ien
datum en tijdstip 21-08-2022 om 09.30 Zurich
meer details

Eredienst Trijeris Ien
datum en tijdstip 28-08-2022 om 09:30 uur De Hoekstien
meer details

Eredienst Trijeris Ien
datum en tijdstip 04-09-2022 om 11.00 uur De Hoekstien
meer details

 
Bach in Longerhouw

meer
 
De moderne tijd

meer
 
Goudenland festival

meer
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.