PKN
Protestantse Gemeente Witmarsum
 
Kerkrentmeesters Kerkrentmeesters

De Kerkrentmeesters: de ‘huisvaders van de kerk’

De naam ‘kerkrentmeesters’ klinkt misschien oubollig, maar hun functie is dat zeker niet. De Kerkrentmeesters zijn verantwoordelijk voor alle materiële en financiële zaken van en rond de kerk. Onder eindverantwoordelijkheid van de kerkenraad voeren ze deze taken uit. Zo hebben ze de zorg voor de kerkgebouwen, maar ook het beheer van de vergaderruimtes bij de kerkgebouwen.

Een andere belangrijke taak is de zorg voor de geldmiddelen en de administratie daarvan. Jaarlijks wordt een begroting opgesteld en wordt via de jaarrekening verantwoording afgelegd.

Nog een verantwoordelijke taak van het College van Kerkrentmeesters is de administratie van onze leden. Het is belangrijk dat alle leden van de kerk goed in de administratie vermeld staan en dat veranderingen nauwkeurig worden bijgehouden.

Standaard vergadert het College van Kerkrentmeesters op de tweede donderdag van de maand.

Yeme Dijkstra (voorzitter)
Mulierlaan 6
8748 EC  Witmarsum
tel 0517532201

Hieke de Jong-van der Meulen (secretaris)
Schoolstraat 16
8748 AT  Witmarsum
06-80165098
hdjvdm53@hotmail.com

Bankrekening Protestantse Gemeente Trijeris Ien
NL17 RABO 0371 504996
terug
 
 
 

Eredienst Trijeris Ien
datum en tijdstip 12-02-2023 om 10.00 uur in De Hoekstien
meer details

Eredienst Trijeris Ien
datum en tijdstip 19-02-2023
meer details

Eredienst Trijeris Ien
datum en tijdstip 26-02-2023 om 09.30 uur De Hoekstien

Eerste zondag van de 40 dagentijdmeer details

 
65 plus middag

11 maart is de “ouderenmiddag” in de Hoekstien, vanaf nu heet dit de 65+ middag. Ieder jaar weer erg gezellig.  De "Halsbânsjongers" uit Pingjum zullen ons verrassen met het muzikale gedeelte. Er komt nog een briefje voor opgave maar noteer dit alvast in uw agenda.  
 
World Survants Diner

 
Spaardoosje actie

In de week van 27 febr. worden de spaardoosjes bezorgd.
Meer informatie in het menu Kerk in actie
 
Vrolijk Theater

meer
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.