PKN
Protestantse Gemeente Witmarsum
 
Nieuwsbrief Nieuwsbrief
Nieuwsbrief TRIJERIS IEN - elfde jaargang nummer 5

Dienst vandaag zondag 16 februari. 09.30 uur dienst in de Hoekstien.
Er is koffie drinken na de dienst.
Voorganger ds. P. Wattèl. Organiste: Ali Geel. Koster: Pier van Dijk.
Ouderling: Yeme Dijkstra en Johan van der Schaaf. Diaken: Sjouke Elgersma.
Kindernevendienst: Jeltje Terpstra.
Collecten: 1.Kerk 2. Diaconie en bij de uitgang voor Instandh. Pastoraat.

14.30 uur: Aylva State Voorganger ds. P. Wattèl.
Ouderling Sjoerd Kooistra. Diaken: Tjitske van der Schaaf.
Organiste:  Lieske Reitsma
Collecte 1. Kerk 2. Diaconie.
In beide diensten hopen we samen het Heilig Avondmaal te vieren.

Dienst volgende week: 23 februari: 09.30 uur in de Koepelkerk.
Voorganger: mevrouw H.G. Koops-Brals van Schettens.

Nieuws uit de gemeente
Mevr. K. Stellingwerf, Witmarsum, wordt verzorgd in Ielânen, De Stinzen, kr.1
Dhr. J. de Jong, Witmarsum, wordt verpleegd in Sneek, IC.

Nieuws van de kerkenraad:
Maandag 17 februari is er om 19.45 uur groot huisbezoek in de Hoekstien,
We rekenen op veel gemeenteleden. (zie ook in Kerkblad)

Berichten voor het jaarboekje dienen voor 10 maart doorgegeven te worden aan
Tineke Dijkstra, Oosterstraat 21, tel.531966, e-mail

Nieuwsbrief:
Berichten voor de volgende nieuwsbrief voor vrijdag 21 februari, 17.00 uur,
naar Siem Elzinga, de Muonts 22, tel. 531805, e-mail
 
terug
 
 
 

Groot huisbezoek
datum en tijdstip 17-02-2020 om 19.45 uur
meer details

Eredienst Trijjeris Ien
datum en tijdstip 23-02-2020 om 09:30 uur
Koepelmeer details

Moderamen
datum en tijdstip 27-02-2020 om 19.45 uur
meer details

 
UITNODIGING

meer
 
Ouderenmiddag 2020

meer
 
Groothuisbezoek

meer
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.