PKN
Protestantse Gemeente Witmarsum
 
kerkdeurnieuwsbrief

kerkdeurnieuwsbrief
Nieuwsbrief  TRIJERIS IEN
Tiende jaargang nummer 27

Dienst: 09.30 uur Koepelkerk.
Voorganger: ds. P. Wattèl. 
Ouderling: Sjoerd Kooistra
Diaken: Jan de Jong
Organist: mevrouw T. van der Goot
Koster: Jan de Jong.

Collecten:
1. Kerk
2. Diaconie
Bij de uitgang voor de Instandhouding van het Pastoraat


Kindernevendienst: Rianna Leijendekker en Klazina Haringa.


Bloemen:
De bloemen van vandaag gaan als groet namens de gemeente naar Gerrie van Dijk, de Muonts 1, Witmarsum

Dienst volgende week: zondag 21 juli
09.30 uur in de Victoriustsjerke in Pingjum, voorganger Siem Elzinga
14.30 uur in Aylva State, voorganger dhr. H. Giliam van Pingjum

Van de kerkenraad:  Geen bijzonderheden.

Nieuws uit de gemeente:
Tsjerkepaad 2019
Het Tsjerkepaad seizoen is weer begonnen. Dit betekent dat er elke zaterdag van 13.30 – 17.00 uur meer dan 250 kerken in Friesland de deuren open zetten. Ook de Koepelkerk in Witmarsum en it Skûltsjerkje in Pingjum zijn open.
Op 13 juli zijn Jan en Arita Visser de vrijwilligers die u zullen verwelkomen in de Koepelkerk. In Pingjum zijn dit Sippie Hofstra en Netty van den Akker.
Vanaf 15.30 – 16.00 komt er een organist het orgel bespelen in de Koepelkerk.

Op 27 juli a.s. kan de Koepeltoren weer worden beklommen. In de Koepelkerk wordt via een doorlopende videofilm informatie gegeven over de kunst in de kerk. Wij wijzen u ook op een activiteit van de St. Alde Fryske Tsjerken.

Dedgum, 13 juli, activiteit met Stichting Alde Fryske Tsjerken.
Dit jaar hebben onze beide Stichtingen gekozen voor het thema ‘Kerk en kunst’. Wij nodigen iedereen uit voor ons gezamenlijk programma op zaterdag 13 juli in de geheel vernieuwde kerk van Dedgum. De kerk is vanaf 13.30 uur open. Om 15.00 uur begint het programma met bijdragen van Bert Looper (directeur van Tresoar) over ‘kerk en kunst’ en Jannie Brandsma (muziek en zang). Gerko Last zal vertellen over de restauratie en vernieuwing van het kerkgebouw. De toegang is gratis. Van harte welkom. 


Nieuwsbrief:
Berichten voor de volgende nieuwsbrief voor vrijdag 19 juli, 17.00 uur, naar Siem Elzinga,
de Muonts 22, tel. 531805, e-mail:


 
terug
 
 
 

Tsjerkepaad
datum en tijdstip 20-07-2019 om 13.30 uur
meer details

Protestantse Gemeente "Trijjeris Ien''
datum en tijdstip 21-07-2019 om 09.30 uur in de Victoriuskerk te Pingjum
meer details

Protestantse Gemeente "Trijjeris Ien''
datum en tijdstip 21-07-2019 om 14.30 uur in ''De Ontmoeting'' van Aylva State
meer details

Tsjerkepaad
datum en tijdstip 27-07-2019 om 13.30 uur
meer details

 
mission possible

meer
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.