PKN
Protestantse Gemeente Witmarsum
 
kerkdeurnieuwsbrief

kerkdeurnieuwsbrief

Nieuwsbrief  TRIJERIS IEN
Tiende jaargang nummer 19

Dienst: 19 mei om 09.30 uur in de Victoriustsjerke te Pingjum
Voorganger ds. P. Wattèl.
Ouderling: Sjoerd Kooistra.
Diaken: Sjouke Elgersma.
Lector: Sjoerd Meekma
Organist: Lieske Reitsma.
Koster: Piet Bouwhuijsen..Collecten:
1. Diaconie 2. Kerk  en bij de uitgang voor de Instandhouding van het Pastoraat.

Er is geen kindernevendienst

14.30 uur in Aylva State.
Voorganger ds. P. Wattèl.
Ouderling: Jaap Roorda.
Diaken: Yvonne Roorda.
Organist: Lieske Reitsma.

Collecte: 1. Diaconie 2. Kerk.

Bloemen:
De gaan als felicitatie met haar verjaardag namens de gemeente naar: Anna v.d. Goot, Huylkestein kr. 201, Eekwerdlaan 1, Bolsward.

Dienst komende week 26 mei (Regiozondag):
09.30 uur in de Koepelkerk. Er is koffie na de dienst.
Na de dienst zijn er workshops van 11-12 uur.
Er is een gezamenlijke lunch om 12 uur in de Hoekstien. Neemt u zelf uw boterhammen mee? Voor soep wordt gezorgd.  Zie voor meer informatie het kerkblad van mei op blz. 14


Beste mensen, een tijdje geleden schreef ik jullie over een introductiedag Godly Play in Leeuwarden. Nu zag ik dat die dag verplaatst is naar 29 mei aanstaande. Godly Play is een manier van bijbelverhalen vertellen en daar mee werken, voor kinderen, maar eigenlijk ook voor alle leeftijden. Heel beeldend en creatief en meditatief. Zie: https://www.godlyplay.nl/category/wat-is-gp/

Een aanrader om hier eens iets van te proeven. Voor kindernevendienstleiding of clubwerk of scholen bijvoorbeeld. Hartelijke groet, Tytsje Hibma
Introductiedag in Leeuwarden 29 mei 14:00 - 20:00 kosten €50
Godly Play is een creatieve en ervaringsgerichte manier om Bijbelverhalen te verkennen. Tijdens deze Introductiedag kun je zelf de kracht van Godly Play ontdekken. En het is een dag met tijd voor herbronning en verdieping voor jouzelf. Na ontvangst met koffie of thee is er een volledige Godly Play cyclus: 
Voorbereiding
Verhaal
Verwonderingsgesprek
Verwerken
Vieren
Na het avondeten (soep en broodje) zijn er nog meer verhalen en onderzoeken we wat de manier van werken met Godly Play is. Ook is er tijd voor vragen die overblijven.
Trek makkelijke kleren aan, want een groot deel zitten we op de grond.

Nieuwsbrief:
Berichten voor de volgende nieuwsbrief voor vrijdag 24 mei 2019, 17.00 uur doorgeven aan:
Siem Elzinga, de Muonts 22, tel. 531805, e-mail:


 

var part1 = "m";var part2 = "4@5l@4@11@9@11@9@5xe";document.write(part1 + '@' + part2);" stroked="f">
terug
 
 
 

Protestantse Gemeente "Trijjeris Ien''
datum en tijdstip 26-05-2019 om 09.30 uur in de Koepelkerk + De Hoekstien
Regiozondagmeer details

Protestantse Gemeente "Trijjeris Ien''
datum en tijdstip 30-05-2019 om 09.30 uur in De Hoekstien.
Hemelvaartsdagmeer details

Protestantse Gemeente "Trijjeris Ien''
datum en tijdstip 02-06-2019 om 09.30 uur in de Koepelkerk
meer details

Moderamen
datum en tijdstip 06-06-2019 om 19.45 uur
meer details

 
digitale editie inspiratieblad ''waai''
meer
 
Regio zondag

meer
 
mission possible

meer
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.