PKN
Protestantse Gemeente Witmarsum
 
kerkdeurnieuwsbrief

29 september kerkproeverij in de kerk.
kerkdeurnieuwsbrief
Nieuwsbrief TRIJERIS IEN
Tiende jaargang nummer 37

Dienst: 09.30 in Zurich.
Voorganger: Kandidaat E. van Halsema uit Kampen


Ouderling Uilkje Joustra
Diaken Jan de Jong
Lector Jelly Fokkema
Organiste Lieske Reitsma
Koster Eeke van der Veen

Collecten:
1. Kerk in Actie (Bouw de kerk in Syrië weer op),
https://vimeo.com/356358231
2. Kerk en
3. Instandhouding van het Pastoraat

Bloemen.
De bloemen gaan vandaag naar mevr. A. Giliam, Pibemalaan 15 in Pingjum en naar mevr. I. van den Berg-Roedema, Gooyumerweg 2 in Zurich.

Dienst volgende week: zondag 29 september
09.30 uur in de Hoekstien. Er is Koffie na de dienst.
Voorganger ds.P.Wattèl

Van de kerkenraad:
Op 29 september is onze kerkdienst open voor iedereen: kerkproeverij. Er zijn heel wat mensen, die niet gelovig zijn opgegroeid of lange tijd niet in de kerk geweest. Dit is een uitgelezen kans om hen uit te nodigen. De dienst is laagdrempelig, niet wereldvreemd, maar goed te volgen en verder, zoals we het gewend zijn.https://vimeo.com/347264484
Iedereen is welkom!

Nieuws uit de gemeente:
Mevr. I. van den Berg - Roedema, Zurich, wordt verzorgd in Ielânen,
De Stinzen, kamer 3
Jellie Elzinga is ter observatie opgenomen in het ziekenhuis te Sneek.

Nieuwsbrief: berichten voor de volgende nieuwsbrief voor
vrijdag 27 september, 17.00 uur, naar Siem Elzinga, de Muonts 22,
tel. 531805, e-mail:


 
terug
 
 
 

Protestantse Gemeente "Trijjeris Ien''
datum en tijdstip 29-09-2019 om 09.30 uur in De Hoekstien.
Bevestiging amdsdragersmeer details

Moderamen-omtinkers-pastorale raad
datum en tijdstip 03-10-2019 om 19.00 uur
meer details

Protestantse Gemeente "Trijjeris Ien''
datum en tijdstip 06-10-2019 om 09.30 Koepelkerk
meer details

 
Kerkproeverij

meer
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.