PKN
Protestantse Gemeente Witmarsum
 
kerkdeurnieuwsbrief kerkdeurnieuwsbrief
Nieuwsbrief TRIJERIS IEN
Elfde jaargang nummer 6

Dienst zondag 23  februari. 09.30 uur in de Koepelkerk
Voorganger: mevrouw H.G. Koops-Brals van Schettens.
Ouderling: Nanning Giliam
Diaken: Tjitske van der Schaaf
Lector: Sjoerd Meekma
Organiste: Tjittie Koopmans.
Koster: Lieuwe Ypma.

Collecten:
1. Diaconaat
2. Kerk
Bij de uitgang voor Instandh. Pastoraat.

Kindernevendienst: Tjitske van der Schaaf.

Bloemen:
Deze gaan als groet namens de gemeente naar Klaske Stellingwerf

Dienst volgende week: 1 maart: 09.30 uur in de Hoekstien.
Voorganger ds. P. Wattèl.

Nieuws uit de gemeente:
Dhr. B. Smits, Witmarsum, is opgenomen geweest in het ziekenhuis.
Mevr. K. Stellingwerf, Witmarsum, wordt verzorgd in Ielânen, De Stinzen, kr.1
Dhr. J. de Jong, Witmarsum, wordt verpleegd in Sneek, kr.32.
Dhr. U. de Groot, Witmarsum, wordt verzorgd in Bloemkamp, Goudsbloem kr. 27.   

Nieuws van de kerkenraad:                                                                                                         
Donderdag 27 februari om 19.45 uur vergadert het moderamen in De Hoekstien
Berichten voor het jaarboekje dienen voor 10 maart doorgegeven te worden aan Tineke Dijkstra, Oosterstraat 21, tel.531966, e-mail

Nieuwsbrief:
Berichten voor de volgende nieuwsbrief voor vrijdag 28 februari, 17.00 uur,
naar Siem Elzinga, de Muonts 22, tel. 531805, e-mail
terug
 
 
 

Moderamen
datum en tijdstip 27-02-2020 om 19.45 uur
meer details

Eredienst Trijjeris Ien
datum en tijdstip 01-03-2020 om 11:00 uur
Hoekstienmeer details

Kerkenraad
datum en tijdstip 05-03-2020 om 19.45 uur
meer details

 
40 dagentijd

meer
 
UITNODIGING

meer
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.