PKN
Protestantse Gemeente Witmarsum
 
kerkdeurnieuwsbrief

Tweede zondag van de veertigdagentijd
kerkdeurnieuwsbrief

Nieuwsbrief  TRIJERIS IEN

Tiende jaargang nummer 10

2e zondag 40 dagentijd

 

Dienst 17 maart, 09.30 uur, De Hoekstien te Witmarsum. Er is koffie na de dienst.

Voorganger: ds. P. Wattèl.

Ouderling: Uilkje Joustra

Diaken: Sjouke Elgersma

Organist: Ali Geel

Koster: Piet Brouwer.

Collecten: 1. Binnenlands Diaconaat, 2. Kerk en bij de uitgang voor Instandhouding van het Pastoraat.

 

Kindernevendienst: Geertje van der Gaast.

 


14.30 uur Aylva State te Witmarsum

Voorganger: ds. P. Wattèl.

Ouderling: Jaap Roorda.

Diaken: Yvonne Roorda.

Organist: Lieske Reitsma. 

Collecte: 1. Binnenlands Diaconaat. 2. Kerk

 

Bloemen:

Deze gaan als groet namens de gemeente naar Mevr. W. Postma-Bruinsma, Grauwe Kat 11, Arum

 

Dienst volgende week: zondag 24 maart

09.30 uur in de Koepelkerk( School en gezinsdienst) voorganger ds. P. Wattèl.

 

Van de kerkenraad:

Op donderdag 21 maart om 19.45 uur is er een extra kerkenraadsvergadering in de Hoekstien.

Dan kan de kerkenraad kennismaken met de classispredikant ds. W. Beekman.

 

Via Moderamen is er een uitnodiging binnengekomen van Jaap en Morina Feenstra.

Op dinsdag 2 april houden ze een Proef-en-Zie-avond in de Christelijke Gemeente

Het Keerpunt, Burg. Praamsmalaan 35 te Bolsward. Het begint om 20:00 uur. 

Ze willen zich zelf laten zien maar zouden het ook fijn vinden om ons weer te zien. 

 

Nieuws uit de gemeente:

Dhr. J. Boorsma, de Krite 3, Witmarsum, is opgenomen geweest in het ziekenhuis.

Mevr. W. Knaake-Schuurman, Witmarsum, is opgenomen in Drachten.  

Het adres is: Mevr. Schuurman, Kliniek ouderen GGZ Friesland,

Compagnonsplein 1, 9202 NN Drachten

 

Nieuwsbrief:

Berichten voor de volgende nieuwsbrief voor vrijdag 22 maart 2019, voor 17.00 uur doorgeven aan: Siem Elzinga, de Muonts 22, tel. 531805, e-mail:

var part1 = "m";var part2 = "4@5l@4@11@9@11@9@5xe";document.write(part1 + '@' + part2);" stroked="f">

terug
 
 
 

Protestantse Gemeente "Trijjeris Ien''
datum en tijdstip 24-03-2019 om 09.30 uur in de Koepelkerk
School en gezinsdienstmeer details

Moderamen
datum en tijdstip 28-03-2019 om 19.45 uur
meer details

Plusdient in ''Het Anker'' in Makkum
datum en tijdstip 31-03-2019 om 19.00 uur
meer details

 
mission possible

meer
 
Autodienst

meer
 
Veertigdagentijd

meer
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.